Con Cuông: Tồn đọng hơn 4.800 'sổ đỏ' của người dân

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Ngày 30/3, Báo Nghệ An đưa tin “BTV Huyện ủy Con Cuông chỉ đạo kiểm tra Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai”. Qua tìm hiểu, trước đó, UBND huyện Con Cuông đã chỉ đạo kiểm tra, xác định còn tồn đọng 4.859 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng chưa trao cho người dân.

Từ Chi Khê, Yên Khê…

Trong tháng 2/2023, UBND huyện Con Cuông chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường lập Tổ công tác thực hiện kiểm tra tại hai xã Chi Khê và Yên Khê; làm việc với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai về công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho người dân sau đo đạc bản đồ.

Ở xã Chi Khê, Tổ công tác xác định đơn vị tư vấn đã thực hiện 2.860 bộ hồ sơ kê khai đăng ký (1.013 hồ sơ đất ở, 1.847 hồ sơ đất nông nghiệp); UBND xã đã tổ chức xét duyệt, có 2.566 hồ sơ đủ điều kiện (796 hồ sơ đất ở, 1.770 hồ sơ đất nông nghiệp). Sau đó, UBND xã đã bàn giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm định, tuy nhiên, có 640 hồ sơ bị trả lại (UBND xã chưa cung cấp được hồ sơ và văn bản thẩm định). Tính đến ngày 31/5/2019, số hồ sơ đủ điều kiện được ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Chi Khê là 1.926 (571 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, 1.355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp); trong đó, có 1.028 hộ gia đình, cá nhân được cấp mới; 809 hộ gia đình cá nhân được cấp đổi. Cho đến nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đã phối hợp UBND xã Chi Khê tổ chức 2 lượt trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (một đợt năm 2019; một đợt ngày 29/10/2022). Ở đợt trao ngày 29/10/2022, UBND xã Chi Khê chỉ thực hiện công tác phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để kiểm tra, hỗ trợ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứ không nắm được số liệu danh sách, số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp phát.

Con Cuông: Tồn đọng hơn 4.800 'sổ đỏ' của người dân ảnh 1

Bìa bài viết “Quanh việc sổ đỏ của dân bị “treo” ở Con Cuông" trên Báo Nghệ An điện tử.

Cũng qua kiểm tra xác định ngày 27/10/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai bàn giao cho UBND xã Chi Khê 879 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (360 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, 519 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp), đề nghị trao cho người dân.

Tuy nhiên, UBND xã chỉ trao 94 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Đến tháng 8/2022 UBND xã Chi Khê bàn giao trở lại 785 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quản lý.

Với xã Yên Khê, tổng số có 3.205 bộ hồ sơ kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (1.536 hồ sơ đất ở, 1.699 hồ sơ đất nông nghiệp); tổng số hồ sơ UBND xã đã tiếp nhận từ đơn vị tư vấn và tổ chức xét duyệt là 1.639 bộ (799 hồ sơ đất ở, 840 hồ sơ đất nông nghiệp). Kết quả xét duyệt có 1.590 hồ sơ đủ điều kiện (754 hồ sơ đất ở, 836 hồ sơ đất nông nghiệp), 49 hồ sơ không đủ điều kiện. Qua kiểm tra bản sao sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã, xác định đến ngày 30/6/2022, có 1.473 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Yên Khê được ký.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và UBND xã Yên Khê đã 3 lần tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại 9 thôn, bản (2 đợt thực hiện trong năm 2019, đợt cuối ngày 30/6/2022). Tổng số đã trao 833 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (333 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất ở, 500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp).

Còn 640 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa trao cho người dân (60 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, 580 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp) đã bàn giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quản lý.

Con Cuông: Tồn đọng hơn 4.800 'sổ đỏ' của người dân ảnh 2

Bà Lương Thị Nho (trú tại bản Liên Đình, xã Chi Khê, huyện Con Cuông) thuật lại việc được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: N.L

Qua kiểm tra, Tổ công tác đánh giá UBND xã Chi Khê có những tồn tại như chưa cung cấp được các hồ sơ minh chứng công tác xét duyệt hồ sơ cho 2.860 trường hợp trên địa bàn xã; không cung cấp được thông tin lưu trữ hồ sơ của các hồ sơ không đủ điều kiện do UBND xã xét duyệt và hồ sơ không đủ điều kiện do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trả về.

Công tác rà soát, nắm tình hình, nguyên nhân các hộ gia đình, cá nhân chưa được trao giấy chứng nhận trên địa bàn xã chưa được quan tâm đúng mức, hiện nay chưa phân loại được nguyên nhân từng trường hợp.

Với UBND xã Yên Khê có tồn tại, hạn chế là số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã trao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn còn thấp, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng nhiều (640/1.473 giấy, chiếm 43,45%); số đợt Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn ít. Từ ngày 30/6/2022 đến nay, đã không tiến hành thêm các buổi trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã, khi người dân có nhu cầu thì UBND xã hướng dẫn trực tiếp đến tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để nhận. UBND xã chưa rà soát, nắm tình hình, phân loại cụ thể đối với số giấy chứng nhận đang tồn đọng; chưa phối hợp tốt với đơn vị tư vấn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để nắm tình hình, tiến độ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn cũng như số hồ sơ không đủ điều kiện bị trả về, dẫn đến tại thời điểm kiểm tra, UBND xã không nắm được số liệu cụ thể.

Con Cuông: Tồn đọng hơn 4.800 'sổ đỏ' của người dân ảnh 3

Văn bản số 267/UBND-TNMT ngày 20/3/2023 của UBND huyện Con Cuông, trong đó có nội dung kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét kiểm tra đối với Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

…đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Con Cuông, khi Tổ công tác đề nghị làm việc thì chỉ đồng ý làm việc về công tác trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không đồng ý làm việc về công tác tiếp nhận, thẩm định, bàn giao… Lý do được đưa ra vì công tác này đã kết thúc, công việc chuyên môn nhiều nên chưa có thời gian để tìm kiếm hồ sơ.

Qua làm việc, xác định trên toàn địa bàn huyện có tất cả 16.226 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được ký để trao cho người sử dụng đất. Từ tháng 9/2018 đến tháng 10/2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã ban hành một số văn bản, kế hoạch về việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân các xã trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, đã phối hợp với UBND các xã thực hiện trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các thôn, bản. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại mới chỉ trao được 11.367 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; còn tồn đọng đến 4.859 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổ công tác đánh giá, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có những tồn tại, hạn chế trong công tác trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Cụ thể, số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa trao đang tồn đọng nhiều; số lượng tổ chức các đợt trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn hạn chế. Chi nhánh chưa phối hợp tốt với UBND các xã để tổ chức rà soát, nắm danh sách, làm rõ nguyên nhân của từng hộ gia đình, cá nhân để từ đó kịp thời đề xuất biện pháp, giải pháp hoàn thành nhiệm vụ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; công tác bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về cho UBND các xã để trao cho người dân ở một số địa phương không có biên bản bàn giao.

Con Cuông: Tồn đọng hơn 4.800 'sổ đỏ' của người dân ảnh 4

Văn bản số 612/VPĐK-ĐK&CGCN ngày 30/3/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh yêu cầu các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện báo cáo tình hình trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Công văn số 1134/UBND.TN ngày 22/9/2022 của UBND huyện chưa tốt. Cụ thể, UBND huyện đề nghị Chi nhánh xây dựng kế hoạch trao giấy chứng nhận còn tồn đọng cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện, chậm nhất đến ngày 31/10/2022 phải hoàn thành.

Dù Chi nhánh đã tiến hành triển khai thực hiện (có ban hành văn bản và kế hoạch thực hiện, đã tiến hành phát tại các xã), tuy nhiên, còn tồn đọng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An trong ngày 4/4, đại diện lãnh đạo UBND huyện Con Cuông cho biết, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai từ chối làm việc với Tổ công tác về công tác tiếp nhận, thẩm định, bàn giao…, chỉ làm việc về nội dung trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bên cạnh đó, còn cho rằng, việc chưa tiếp tục trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do các xã không đề nghị, và có đánh giá số trường hợp đủ điều kiện để trao là rất ít.

Vì vậy, Tổ công tác đề nghị UBND huyện chỉ đạo, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác tiếp nhận, thẩm định, bàn giao, lưu trữ hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp mới, cấp đổi; đặc biệt là kiểm tra công tác lưu trữ, bàn giao hồ sơ, các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Con Cuông: Tồn đọng hơn 4.800 'sổ đỏ' của người dân ảnh 5

Bà Lương Thị Nho (trú tại bản Liên Đình, xã Chi Khê, huyện Con Cuông) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ký năm 2018 nhưng mới được nhận năm 2022. Ảnh: Nhật Lân

Vị đại diện lãnh đạo UBND huyện Con Cuông còn cho biết thêm, vừa qua lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã làm việc với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Nội dung làm việc là chấn chỉnh hoạt động ở đơn vị này, bên cạnh đó, hướng dẫn giải quyết một số nội dung vướng mắc, và yêu cầu báo cáo giải trình việc để tồn đọng 4.859 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký. Đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Con Cuông, sau khi được Ban Thường vụ Huyện ủy giao nhiệm vụ, đã thành lập Đoàn kiểm tra và công bố quyết định kiểm tra Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai./.

Tin mới

Kết quả các trận đấu diễn ra ngày 10/6

Kết quả các trận đấu diễn ra ngày 10/6

(Baonghean.vn) - Ngày thi đấu thứ 2, giành trọn 6 điểm qua 2 trận thắng, đội Nhi đồng Diễn Châu vững vàng ngôi đầu bảng B. Ở các bảng đấu khác, các đội nhất, nhì bảng sẽ hiện rõ sau ngày mai 11/6.
Highlight: TN TX.Cửa Lò (Xanh đen) - TN Kỳ Sơn (4-3)

Highlight: TN TX.Cửa Lò (Xanh đen) - TN Kỳ Sơn (4-3)

(Baonghean.vn) - Trận ra quân, cả 2 đội bóng TN TX.Cửa Lò và TN Kỳ Sơn đều thất bại. Ở lượt trận thứ 2, TN TX Cửa Lò đã cho thấy quyết tâm giành điểm và khán giả đã được chứng kiến trận đấu mãn nhãn với 7 bàn thắng được ghi nghiêng về đội TN TX. Cửa Lò.
Theo giới chuyên môn: Đây là trận cầu hay nhất từ đầu giải cho tới nay. Ảnh: Đức Anh

Thiếu niên Cửa Lò giành chiến thắng trước Kỳ Sơn trong trận đấu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn

(Baonghean.vn) - Trong hiệp 1, đội thiếu niên Kỳ Sơn ghi bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, bước vào hiệp 2, đội Thiếu niên Cửa Lò đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng với tỷ số 4-3. Đây được xem là trận cầu hay nhất từ đầu giải cho đến nay.
Tản văn hay: Xe đạp thồ trong nỗi nhớ tháng năm

Tản văn hay: Xe đạp thồ trong nỗi nhớ tháng năm

(Baonghean.vn) - Với lối viết mềm mại, nhiều cảm xúc, tác phẩm đã chạm đến sự rung cảm trong lòng độc giả, bởi nếu như văn chương giúp tác giả ghi lại dấu ấn ký ức thì nó cũng khiến người đọc lưu giữ ký ức ấy, và khơi gợi trong họ những kỉ niệm ngọt ngào khác từng có trong cuộc đời.
Bên lề sân cỏ: Chờ vận đỏ!

Bên lề sân cỏ: Chờ vận đỏ!

(Baonghean.vn) - Hình như màu đỏ đã mang lại phép mầu nhiệm khi Thiếu niên Kỳ Sơn đã dẫn trước tỷ số nhưng vào những phút cuối hiệp 2, Thiếu niên Cửa Lò dồn dập tấn công, lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Căn cước sửa đổi; Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập; Nhiều hoạt tình nguyện của tuổi trẻ; Khai mạc Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An; Sôi động giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An... là những thông tin nổi bật ngày 10/6.
Bên lề sân cỏ: Nỏ dệ 'ăn' được choa mô!

Bên lề sân cỏ: Nỏ dệ 'ăn' được choa mô!

(Baonghean.vn) - Khi cầu thủ nhí Diễn Châu đang tìm hướng đá thích hợp, được đồng đội nhắc “sút thẳng gôn luôn đi” thì ngay lập tức, cầu thủ đội Thái Hoà đáp trả “Định 'ăn gỏi' choa à? Nỏ dệ mô!”.
Highlight Nhi đồng Tân Kỳ - Nhi đồng Nghi Lộc: 9-0

Highlight Nhi đồng Tân Kỳ - Nhi đồng Nghi Lộc: 9-0

(Baonghean.vn) - Sở hữu đội hình cầu thủ có lối chơi, kỹ thuật chắc chắn, Nhi đồng Tân Kỳ đã dội một "cơn mưa bàn thắng" trước Nhi đồng Nghi Lộc với tỷ số 9-0. Trong đó, cầu thủ số 4 Cao Huy Hoàng đã ghi 4 bàn thắng liên tiếp chỉ trong hiệp 1.
Bên lề sân cỏ: Trận đấu cuối cùng

Bên lề sân cỏ: Trận đấu cuối cùng

(Baonghean.vn) - HLV Mai Thái Uy ngậm ngùi : “Đây là trận đấu cuối cùng trong nghiệp làm huấn luyện viên của thầy. Các con hãy đá hết mình, cống hiến hết mình, nỗ lực hết mình, dù thắng hay thua thì cũng đã đá hết sức mình”.