Công an Nghệ An học tập Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XI)

(Baonghean.vn) - Ngày 22/8,  Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho lãnh đạo chỉ huy và cán bộ đảng viên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công  an tỉnh.Cán bộ đảng viên được báo cáo viên Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung
của Nghị quyết Trung ương 7.

Hội nghị đã được báo cáo viên của Tỉnh ủy giới thiệu các chuyên đề Nghị quyết, kết luận về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo bệ môi trường sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị, địa phương; Kết luận tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
 
Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cán bộ đảng viên trong toàn lực lượng Công an Nghệ An nắm bắt được đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI. Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ Công an tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 gắn việc thực hiện Nghị quyết với các phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”  nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đảm bảo ANTT trên địa bàn.


Minh Tâm - PX15 CANA