Công bố danh mục ngành được xét tuyển thẳng đại học, cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục các ngành tuyển thẳng. Theo đó, đối với thí sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tùy theo môn đoạt giải, Bộ quy định các ngành các em có thể đăng ký học tương ứng.
 
Thí sinh dự thi đại học năm 2014. Ảnh: TTXVN
Trong đó, học sinh giỏi môn sinh học có lượng ngành được đăng ký học nhiều nhất với 23 ngành khác nhau, thuộc các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, sinh học.
 
Có cơ hội chọn ngành để xét tuyển thẳng nhiều thứ hai là các học sinh đoạt giải môn văn với 10 ngành học khác nhau thuộc lĩnh vực văn học và khoa học xã hội, học sinh giỏi địa lý cũng có tới 8 lựa chọn…
 
Thí sinh xem danh sách cụ thể các ngành học được xét tuyển theo môn đoạt học sinh giỏi TẠI ĐÂY.
 
Ngoài các ngành theo quy định của Bộ, các trường có thể bổ sung thêm các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi học sinh giỏi quốc gia phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của trường.
 
Nếu không tiếp tục tuyển thẳng vào một số ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi học sinh giỏi quốc gia, các trường phải báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, các phương tiện thông tin đại chúng khác ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.  
 
Đối với thí sinh đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần quy định của Bộ, lãnh đạo các trường xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.
 
Thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông được bảo lưu để hưởng chế độ tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) sau khi tốt nghiệp theo quy định của các trường tại năm thí sinh đoạt giải.
 
Bộ cũng quy định về chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
 
Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không thấp hơn số lượng thí sinh tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường năm 2014. Trong đó, chỉ tiêu tuyển thẳng vào trường ở các ngành mới do trường công bố (ngoài danh mục ngành do Bộ quy định) không được vượt quá 25% của tổng số thí sinh đã được tuyển thẳng năm 2014. 
 
Chỉ tiêu tuyển thẳng vào các trường không thực hiện tuyển thẳng năm 2014 không được vượt quá 0,25% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường.  
 
Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc xét vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường công bố công khai tiêu chí, quy trình xét và xếp ngành học tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin thi tuyển sinh của Bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Theo Vietnam+