Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020

(Baonghean.vn)- Chiều 13/7, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị trong tỉnh

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 12/5/2015 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền phát biểu tại hội nghị.

Quy hoạch tổng thể KT- XH Nghệ An có những mục tiêu chính: Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh cải thiện môi trường để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng BắcTrung bộ; Có hệ thống kết cấu hạ tầng  đồng bộ, từng bước hiện đại; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; Quốc phòng an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Quyết định số 620/QĐ-TTg đã đưa ra một số định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể: gồm 81 dự án ưu tiên nghiên cứu  đầu tư đến năm 2020 do trung ương và tỉnh quản lý, 84 dự án sản xuất kinh doanh kêu gọi đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư phát biểu tại lễ công bố

Theo đó Nghệ An cần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư; Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để phát triển, trong đó tập trung các lĩnh vực ưu tiên; Phát triển nguồn nhân lực đảm bảo cả về thể lực và trí lực; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật; Xây dựng các chính sách tạo động lực cho phát triển các lĩnh vực kinh tế xã hội; Bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Đại biểu dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Quyết định số 620/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 là một bước cụ thể hóa Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, đây là tiền đề ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự phát triển đối với Nghệ An từ nay đến năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận hội nghị

Để đưa Quyết định số 620/QĐ-TTg đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả, thời gian tới, các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020; thực hiện tốt các chương trình, dự án một cách chủ động với sự tham gia của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng truyên truyền rộng rãi nội dung cơ bản của quyết định; Các ngành, các địa phương tổ chức rà soát lại các quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với Quyết định 620 của Chính phủ; Căn cứ vào danh mục các chương trình, dự án đã được ghi trong quyết định các sở, ngành, địa phương chủ động thu hút các nguồn vốn thực hiện các dự án...

Video clip Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị:

.

Sỹ Minh