Công bố giá sữa đăng ký bán buôn của 4 DN

Cục trưởng Cục Quản lý giá vừa ký thông báo số 395/TB-BTC ngày 10-6 về mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của 4 công ty thực hiện đăng ký giá tại Bộ Tài chính.

Mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký có hiệu lực thực hiện từ ngày 11-6-2014.

Thông báo nhằm thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20-5-2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20-5-2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, Bộ Tài chính đã công khai mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký của 4 Công ty thực hiện đăng ký giá tại Bộ Tài chính. Đó là: Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam; Công ty Dinh dưỡng 3A Việt Nam; Công ty  TNHH Nestle Việt Nam; Công ty Friesland Campina Việt Nam.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, cùng với việc công khai thực hiện mức giá bán buôn tối đa sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ 11-6; đối với giá bán lẻ tối đa của mặt hàng này, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, kinh doanh sẽ phải đăng ký với cơ quan quản lý giá và chính thức có hiệu lực từ ngày 21-6 tới.

Ngay từ thời điểm Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20-5-2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi có hiệu lực (1-6-2014), nhiều DN kinh doanh mặt hàng này đã giảm giá khoảng từ 30.000- 200.000 đồng/ hộp tùy loại.

Theo baohaiquan.vn