Công bố qui hoạch thị tứ Thanh Thịnh – Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Sáng 9/7, xã Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương) đã tổ chức Công bố đồ án quy hoạch thị tứ xã này. 
 
Qui hoạch thị tứ xã Thanh Thịnh được ban hành theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND-DX ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh Nghệ An do Viện Qui hoạch Kiến trúc xây dựng Nghệ An làm tư vấn. Thị tứ xã Thanh Thịnh có tổng diện tích đất quy hoạch 49,7 ha, qui mô dân số 3.000 người, thời hạn nghiên cứu qui hoạch đến năm 2030 là trung tâm kinh tế, văn hóa- xã hội của xã và là trung tâm phát triển kinh tế, giao lưu hàng hóa, chuyển giao kỹ thuật đối với các xã trong vùng.
Đại diện cơ quan tư vấn công bố qui hoạch thị tứ
Đông đảo người dân trong xã tới dự
                                                     Võ Văn Hải (UBND huyện Thanh Chương)