Công bố Quyết định kiểm toán ở 54 đơn vị trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 8/8, Kiểm toán Nhà nước và UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ở 54 đơn vị của tỉnh Nghệ An. Tới dự có đồng chí Hoàng Hồng Lạc- Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; đồng chí Thái Văn Hằng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực 2 và các đơn vị được kiểm toán.
 
Đợt kiểm toán này sẽ tập trung kiểm toán nhiều chuyên đề ở 12 đơn vị cấp sở, 10 huyện, 11 đơn vị hành chính sự nghiệp, 14 Ban quản lý dự án và 7 doanh nghiệp nhà nước. Thời gian tiến hành từ 12/8/2013 đến 30/11/2013.    Đồng chí Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.Lãnh đạo Kiểm toán Khu vực 2 phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Văn Hằng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Đây là đợt kiểm toán lớn, tập trung vào nhiều chuyên đề, vì vậy đề nghị các đơn vị được kiểm toán có sự phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo công tác quản lý tài sản nhà nước, ngân sách ngày càng đi vào nề nếp, kỷ cương và đúng luật. Các đoàn kiểm toán cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành nhiệm vụ một cách khách quan, đúng qui trình, qui định và không làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ chuyên môn của các ngành, đơn vị được kiểm toán.


Châu Lan