Công bố Quyết định thanh tra VICEM

Sáng ngày 2/7/2014, Thanh tra Bộ Xây dựng chính thức công bố Quyết định Thanh tra Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) và các công ty thành viên.
 
Theo Tiến sỹ Phạm Gia Yên, Chánh thanh tra: nội dung thanh tra tại VICEM hầu hết do báo chí phát hiện nên việc báo chí theo dõi ngay từ đầu cuộc thanh tra là hết sức cần thiết; tăng thêm sự minh bạch tránh sự hiểu nhầm của dư luận…
 
Ban lãnh đạo VICEM khẳng định: cuộc thanh tra cũng là một dịp để người lãnh đạo doanh nghiệp nhìn nhận một cách đầy đủ chính xác về hoạt động doanh nghiệp mình để từ đó uốn nắn, chấn chỉnh những sai phạm (nếu có). Dư luận xã hội sẽ không còn hoài nghi những khuất tất khi kết luận thanh tra được công bố…VICEM cảm ơn Bộ trưởng, Đoàn thanh tra và hứa sẽ nghiêm túc thực hiện Quyết định theo đúng quy định pháp luật
Theo Quyết định, Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra xác minh nội dung phản ánh trên phương tiện thông tin báo chí về công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) và các Công ty thành viên; phát hiện những vướng mắc tồn tại của cơ chế, chính sách pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh: xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm (nếu có) báo cáo Chánh Thanh tra, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định
 
Theo Vietnam.net