Công điện khẩn về công tác phòng, chống hạn vụ hè thu 2014

(Baonghean.vn) - Ngày 5/6/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có Công điện số 12/CĐ.UBND về công tác phòng, chống hạn vụ hè thu 2014, nội dung như sau:
 
Điện:
 
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành liên quan;
- Giám đốc các công ty TNHH thủy lợi;
- Giám đốc các công ty Thủy điện: Bản Vẽ, Khe Bố.
 
Hiện nay vụ hè thu đang trong thời kỳ tưới cao điểm phục vụ gieo mạ và làm đất gieo cấy, nhưng tình hình thời tiết diễn biến hết sức bất lợi: không có mưa Tiểu mãn, nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam thổi mạnh, mực nước trong các hồ chứa giảm thấp, nhiều hồ đã cạn, nguồn nước trên các sông suối giảm nhanh: mực nước lúc 7h00 ngày 5/6/2014: trước cống Nam Đàn chỉ đạt 0,2 mm/TK: 1,15m; tại đầu mối ba ra Đô Lương chỉ đạt 9,93m/TK: 10m.
 
Trước tình hình đó, để đảm bảo phục vụ nước cho sản xuất vụ hè thu năm 2014 và nước cho sinh hoạt; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành liên quan; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc các công ty, xí nghiệp thủy lợi khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
 
1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:
 
- Rà soát, đánh giá, cân đối khả năng nguồn nước để bố trí cây trồng vụ hè thu phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, trên cơ sở đó chỉ đạo việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ hợp lý, những diện tích không đảm bảo đủ nguồn nước tưới suốt vụ phải chuyển sang gieo trồng các loại cây khác, hoặc chuyển vụ, nhằm đảm bảo gieo trồng hết diện tích và sản lượng lương thực đã đề ra.
 
Rà soát lại kế hoạch phục vụ nước cho vụ hè thu năm 2014. Tập trung mọi biện pháp để cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; chủ động lực lượng, thiết bị, máy bơm dã chiến, bơm dầu, để tận dụng các nguồn nước từ hồ đập, sông suối để sẵn sàng bơm nước chống hạn.
 
2. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:
 
- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu và tình hình thiếu nước, khô hạn; phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ để nắm thông tin dự dự báo về mực nước và khô hạn; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất; 
 
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo phòng NN&PTNT, các công ty TNHH thủy lợi quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước các hô chứa, phân phố nước hợp lý; hiệu quả; có lịch tưới cụ thể và tổ chức tưới luân phiên, tiết kiệm nguồn nước;
 
- Chỉ đạo phối hợp giữa các đơn vị quản lý thủy nông với cơ quan điện lực đảm bảo cung cấp điện kịp thời để phục vụ bơm cấp nước;
 
- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động phòng, chống cháy rừng trong điều kiện thiếu nước và nắng nóng, khô hạn kéo dài;
 
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi để đảm bảo an toàn trong mùa lụt bão và đưa vào khai thác sử dụng phục vụ sản xuất.
 
3. Sở Công Thương: Kiểm tra, chỉ đạo các công ty thủy điện xả nước đảm bảo quy trình và nhu cầu dùng nước ở hạ du sông Cả (theo kế hoạch điều tiết nước hồ chứa nước Bản vẽ năm 2014 số 20/TĐBV-P4 ngày 25/01/2014 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ).
 
4. Công ty Thủy điện Bản Vẽ, Nhà máy Thủy điện Khe Bố: Ưu tiên xả nước để phục vụ sản xuất năm 2014, đảm bảo cao trình mực nước hạ du sông Cả để các trạm bơm hoạt động và lấy nước vào hệ thống thủy lợi Bắc, thủy lợi Nam theo kế hoạch đã thống nhất.
 
5. Công ty Điện lực Nghệ An: Ưu tiên cung ứng điện cho các trạm bơm để chủ động chống hạn.
 
6. Các công ty TNHH thủy lợi: Phối hợp chặt chẽ với các địa phương chỉ đạo tưới luân phiên, dồn ép nước để đảm bảo nước cho vùng cuối kênh; đối với vùng hồ đập, tính toán cụ thể lượng nước, số lần tưới, trên cơ sở đó điều hành tưới đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng phát triển, hết sức tiết kiệm nước và lưu ý nước cho thời kỳ lúa làm đòng, trổ bông.
 
Công ty THH một thành viên Thủy lợi Nam, Công ty TNHH Thủy lợi Bắc và UBND các huyện thường xuyên theo dõi kiểm tra mực nước, đặc biệt là ở các cống đầu mối như: Đô Lương, Nam Đàn, Bến Thủy, Nghi Quang, Diễn Thành, Diễn Thủy và ở bể hút các trạm bơm... để có phương án vận hành công trình, cấp nước tưới phù hợp với tình hình nguồn nước. Các đơn vị tạo nguồn nước phải thường xuyên kiểm tra nồng độ mặn trên các dòng sông, kênh dẫn và tại các bể hút, thông báo kịp thời cho các hộ dùng nước biết.
 
7. Các công ty, xí nghiệp nông, lâm nghiệp, các nông, lâm trường: Chỉ đạo thực hiện các biện pháp tưới tiết kiệm nước như: tấp, tủ giữ ẩm cho cây, che bóng để đảm bảo đủ độ ẩm cho các loại cây chè, cà phê, cam, dứa... sinh trưởng, phát triển; tranh thủ khi có trời mưa, đất đủ ẩm, bón phân chăm sóc kịp thời để đảm bảo có năng suất cao.
 
8. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống hạn;
 
9. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An: Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống hạn tới các địa phương và nhân dân.
 
Yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm công điện này.
 
Chủ tịch
Nguyễn Xuân Đường