Công đoàn viên chức Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2013

(Baonghean.vn) - Sáng nay 22/1, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013.

 

Cùng với việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát động các phong tào thi đua yêu nước; năm 2012, công đoàn các cơ sở đã tạo được điểm nhấn trong hoạt động như chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, đổi mới phương thực chỉ đạo điều hành, thực hiện nghiêm túc kỷ luật hành chính, đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin và đã đạt được nhiều kết quả trên các linh vực công tác. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn nâng cao một bước về hoạt động của các trung tâm giao dịch “Một cửa”, “Một cửa liên thông” được dư luận đánh giá cao.          Đồng chí Chế Ngọc Bình - Chủ tịch CĐVC tỉnh phát biểu tại lễ tổng kết.

Mặt khác, bên cạnh các hoạt động công đoàn như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, các tổ chức công đoàn đã phối hợp cơ quan cử trên 150 người đi học lý luận cao cấp chính trị và sau đại học, trên 400 người khác được cử theo học các trường quản lý Nhà nước và bồi dưỡng các nghiệp vụ khác. 100% cơ sở cán bộ công nhân viên chức tham gia ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Qua các phong trào thi đua, các công đoàn cơ sở đã giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp 41 đảng viên mới.

 

Với những kết quả đạt được, năm 2012 có 33/37 cơ sở công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, 4 cơ sở đạt danh hiệu “vững mạnh”; Công đoàn viên chức Nghệ An được công nhận danh hiệu “Công đoàn cấp trên vững mạnh xuất sắc”; 16 tập thể, 25 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tăng bằng khen do đã đạt nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2102.


Tại Hội nghị, ý kiến nhiều đại biểu cũng nêu lên những bài học kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn trong năm qua và đề ra nhiệm vụ năm 2013. Trong đó, 100% cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tăng thu nhập; 100% cán bộ, đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống được tổ chức công đoàn thăm hỏi kịp thời; 100% cán bộ, đoàn viên quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của công đoàn cấp trên; 95% cán bộ công chức, viên chức có nội dung đăng ký và thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 95% công đoàn cơ sở đạt “vững mạnh” trong đó, 80% trở lên đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc”. 


Việt Long