Công khai quy hoạch, lồng ghép các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Ngày 23/8, BCĐ và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện chương trình đến ngày 20/8/2012. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng - Trưởng BCĐ chủ trì buổi làm việc.

 

Đến nay 15 huyện, thành thị đã tổ chức lễ phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, 100% số xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung, 281 xã đã tiến hành lập đề án, đạt 64%. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên các địa phương đã huy động được nội lực trong nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi sản xuất, xây dựng cánh đống mẫu lớn. Đồng thời kêu gọi, vận động các doanh nghiệp chung tay, góp sức như các huyện Quỳ Hợp, Tương Dương, TX Thái Hòa. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của trung ương, đến tháng 8/2012 các địa phương đã triển khai sửa chữa, nâng cấp 460 công trình giao thông, kênh mương với chi phí bình quân mỗi công trình gần 2 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Nhân dân cũng đã hiến hơn 1.157.000 m2 đất để làm đường và công trình phúc lợi. Công tác tập huấn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất tiếp tục được quan tâm. 

                               Quang cảnh cuộc họp

Tại buổi làm việc các thành viên Ban chỉ đạo đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, vận động, cơ chế chính sách, nguồn vốn thực hiện chương trình cũng như tính bền vững trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đào tạo nghề.

 

Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp BCĐ đưa ra, đồng chí Đinh Viết Hồng lưu ý một số nhiệm vụ cần được tập trung trong thời gian tới. Trong đó quan tâm kiện toàn BCĐ cấp tỉnh, ưu tiên các nguồn đầu tư cho chương trình, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức công bố công khai quy hoạch, chỉ đạo các xã hoàn thành phê duyệt đề án cấp xã, tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

 

Cũng tại buổi làm việc, các thành viên BCĐ đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo quyết định về việc hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình năm 2012.


Công Sáng