#công nghiệp chế biến

15 kết quả

Tân Kỳ chú trọng phát triển công nghiệp chế biến

Tân Kỳ cần chú trọng phát triển công nghiệp chế biến

(Baonghean.vn) - Ngày 5/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và giải pháp đầu tư xây dựng 3 tháng cuối năm 2021.
Chuyển động tích cực từ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU: Bài 2: “Trụ cột” công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu

Chuyển động tích cực từ thực hiện NQ 06-Bài 2: 'Trụ cột' công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu

(Baonghean.vn) - Một trong những giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết 06-NQ/TU là phải tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo; quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm… Với định hướng rõ ràng, và cả sự vào cuộc của các cấp ngành, địa phương, nỗ lực của doanh nghiệp bước đầu cho kết quả khả quan, hạn chế tình trạng bán sản phẩm nhiều, tiền thu về ít, thất thoát nguyên liệu...
Nghệ An với thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8-9% năm 2017

Nghệ An với thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8-9% năm 2017

(Baonghean) - Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Nghệ An ước đạt 6,9%. Đây là số liệu độc lập do Tổng cục Thống kê tính toán và công bố. Sự tăng trưởng đó là một tín hiệu đáng mừng, bởi cao hơn cùng kỳ 3 năm gần đây. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2017 là 8 - 9% đang là thách thức không nhỏ.