Công tác dân vận tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở

(Baonghean.vn) - Sáng 9/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2015, đồng thời quán triệt Chỉ thị 43 - CT/T.Ư ngày 15/4 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương …Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng các lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành liên quan.

Điểm cầu Nghệ An tham gia hội nghị trực tuyến.

6 tháng đầu năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Dân vận Trung ương tích cực triển khai, đảm bảo tiến độ thực hiện các đề án năm 2015 được Ban Bí thư giao: Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định của Bộ chính trị (khoá X) “Về ban hành quy chế công tác dân vạn của hệ thống chính trị”; Tổng kết chỉ thị của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở”, hoàn thiện và trình Ban Bí thư thông qua Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện thông báo kết luận của Ban Bí thư (Khoá X) “Về việc giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh và công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độ da cam; tổ chức hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam”…

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Ban Dân vận Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động nhân dân các địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ‎ý xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác dân vận góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước và từng địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện Ban Dân vận các tỉnh, thành đã báo cáo công tác dân vận của địa phương trong 6 tháng đầu năm qua và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành. Đại diện các địa phương cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận trong thời gian tới sẽ tập trung triển khai các đề án, chỉ thị, giải quyết những vấn đề bức xúc của dân ở cơ sở; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao về sự tăng cường, đổi mới trong lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đồng thời nhấn mạnh: Ban Dân vận Trung ương và các địa phương cần thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp; kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của dân ngay ở cơ sở và từng địa phương. Đồng thời hệ thống dân vận cần tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có năng lực, hướng mạnh về cơ sở, bám dân, bám chắc địa bàn để nắm bắt và tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của người dân; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh cũng đã quán triệt Chỉ thị 43 - CT/T.Ư ngày 15/4/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam với các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với giải quyết hậu quả chất độc hoá học; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thực hiện đầy đủ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Tiếp tục vận động đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân; Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong nước và ngoài nước hiểu rõ về thảm họa chất độc hóa học; Củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đinh Nguyệt