Công tác kiểm kê rừng phải hoàn thành trước tháng 9 năm 2015

(Baonghean.vn) - Ngày 9/12/2014, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Viết Đường- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với ban chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Nghệ An. Tham dự làm việc có đại diện các sở, ngành liên quan.
 
Mục đích của việc kiểm kê rừng nhằm xác định hiện trạng, chất lượng rừng của từng chủ quản lý cụ thể và từng đơn vị hành chính. Thông qua công tác kiểm kê nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi, quản lý tài nguyên rừng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tổng mức kinh phí thực hiện công tác kiểm kê rừng dự toán trên 62 tỷ đồng. Ban chỉ đạo kiểm kê rừng phấn đấu sẽ hoàn thành công tác này vào tháng 9 năm 2015.
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường- Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao sở Nông nghiệp, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các sở ngành liên quan để triển khai công tác kiểm kê rừng, trong đó Chi cục Kiểm lâm trực tiếp chủ trì nhiệm vụ này. Các sở, ngành cần tạo mọi điều kiện tốt nhất để đơn vị chủ trì thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm kê rừng. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, thực hiện đúng lộ trình để hoàn thành công tác kiểm kê rừng trước tháng 9 năm 2015; Nguồn kinh phí còn thiếu trong công tác kiểm kê rừng, UBND tỉnh sẽ bố trí đủ nguồn để triển khai thực hiện.../. 
 
Anh Tuấn