Công tác phòng, chống tham nhũng không được ngừng, nghỉ và chùng xuống​

(Baonghean.vn) - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không được ngừng, nghỉ và chùng xuống là một trong những chỉ đạo, kết luận của Trưởng ban Nội chính Trung ương nêu tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Sáng 12/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội chính Đảng. 

Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

CÔNG TÁC PCTN KHÔNG NGỪNG, KHÔNG NGHỈ

Tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận 6 kết quả nổi bật của ngành Nội chính Đảng đạt được trong năm 2021; đồng thời đề xuất 5 định hướng về công tác Nội chính Đảng cần thực hiện tốt trong năm 2022. Trong đó, Trưởng ban Nội chính Trung ương lưu ý một số nội dung quan trọng đề nghị Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy và ngành Nội chính cần chú trọng thực hiện. Cụ thể, đó là việc tập trung nghiên cứu tham mưu, hoàn thiện các đề án quan trọng của Trung ương. Tham mưu, đề xuất các nội dung về mô hình cơ quan chuyên trách về PCTN; xây dựng cơ quan PCTN, tiêu cực cấp tỉnh. Chú trọng công tác kiểm soát PCTN, tiêu cực trong điều tra, xét xử, thi hành án.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình): Hoài Thu

Chủ động sâu sát quyết liệt hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo về PCNT theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư, không để công tác PCTN chùng xuống, không ngừng, không nghỉ. Khẩn trương thanh tra, điều tra xử lý vụ án đã được đưa vào diện Ban Bí thư theo dõi chỉ đạo, nhất là vụ việc liên quan Công ty Việt Á.

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo: thực hiện phát hiện tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, thi hành án, kiểm toán, điều tra truy tố… Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch về ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức; thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm ở cấp Trung ương và cấp tỉnh. Tham mưu, chỉ đạo nâng cao hơn nữa việc thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực. Đây là vấn đề cực khó, cực lớn mà lâu nay còn ít quan tâm và nhiều vướng mắc.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, đôn đốc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các vụ việc liên quan các lĩnh vực nhạy cảm như y tế, mua sắm tài sản công, đất đai… Lĩnh vực kiểm tra, giám sát có khi còn rất yếu, không chỉ là trách nhiệm của ủy ban kiểm tra mà còn có cả các cơ quan tham mưu giúp việc. Đề nghị các đồng chí cần phối hợp chặt chẽ với ủy ban kiểm tra các cấp để xây dựng chương trình công tác, tránh chồng chéo để có hiệu quả.

Trước đó, khẳng định những kết quả đạt được của ngành Nội chính Đảng trong năm 2021, đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, một trong những kết quả nổi bật về công tác nội chính Đảng là thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thực hiện “công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) không ngừng, không nghỉ”.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

Ở địa phương, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu các cấp ủy ban hành 2.262 văn bản để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị số 26CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư. Hầu hết các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã làm tốt công tác này, trong đó nổi bật là: Đà Nẵng, Đồng Nai, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, Sơn La, Đắk Lắk, Lào Cai, Quảng Nam, Hà Giang, Quảng Ngãi,... 

đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương báo cáo kết quả công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương báo cáo kết quả công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021. Ảnh: Hoài Thu
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, xác định nguyên nhân để khắc phục như: công tác kiểm tra, giám có lúc, có nơi chưa được chú trọng đúng mức. Công tác tham mưu chưa toàn diện; công tác phát hiện, xử lý ở một số địa phương còn hạn chế, nhưng có nơi còn nặng công tác xử lý, chưa quan tâm đúng mức công tác phòng ngừa, nhiều địa phương chưa quan tâm tham mưu đẩy mạnh công tác giáo dục liêm chính, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; công tác phối hợp giữa ban nội chính với các cơ quan chức năng trong nhiều trường hợp vẫn còn khó khăn, vướng mắc, kết quả chưa như mong muốn.
 
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

10 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

Trong 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được thống nhất tại hội nghị, có nhiều nội dung được hội nghị nhấn mạnh như: Ban Nội chính chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP, nhất là Quy định số 32QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư; Kết luận số 05-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư; Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung tham mưu, đề xuất đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế đã khởi tố, rà soát, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo, các Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự; không để hình thành điểm nóng, tổ chức chính trị đối lập trong nước, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước; tổ chức tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm nguy hiểm. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng duy trì, nâng cao chất lượng giao ban định kỳ, đột xuất về an ninh, nội chính.

Thu hút cán bộ giỏi, chú trọng nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương đã tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích trong phối hợp thực hiện công tác Nội chính Đảng năm 2021./.

tin mới

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.

Các doanh nghiệp vận tải trên Quốc lộ 46 ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ

Các doanh nghiệp vận tải trên Quốc lộ 46 ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 8/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ đối với chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải thường xuyên hoạt động trên tuyến Quốc lộ 46 và Quốc lộ 46B.

Người đàn ông và bước trượt dài đến... án chung thân

Người đàn ông và bước trượt dài đến... án chung thân

(Baonghean.vn) - Nối tiếp những sai lầm, Nguyễn Đình Sỹ trượt dài trên con đường tù tội. Kể cả khi đã lên chức bố, người cha ấy vẫn chưa quay đầu hướng thiện, khiến không những bản thân phải chôn chặt cuộc đời sau song sắt, mà còn để lại nỗi đau, gánh nặng cho người thân.