Công tác phòng, chống tham nhũng không được ngừng, nghỉ và chùng xuống​

Hoài Thu

(Baonghean.vn) - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không được ngừng, nghỉ và chùng xuống là một trong những chỉ đạo, kết luận của Trưởng ban Nội chính Trung ương nêu tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Sáng 12/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội chính Đảng. 

Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

CÔNG TÁC PCTN KHÔNG NGỪNG, KHÔNG NGHỈ

Tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận 6 kết quả nổi bật của ngành Nội chính Đảng đạt được trong năm 2021; đồng thời đề xuất 5 định hướng về công tác Nội chính Đảng cần thực hiện tốt trong năm 2022. Trong đó, Trưởng ban Nội chính Trung ương lưu ý một số nội dung quan trọng đề nghị Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy và ngành Nội chính cần chú trọng thực hiện. Cụ thể, đó là việc tập trung nghiên cứu tham mưu, hoàn thiện các đề án quan trọng của Trung ương. Tham mưu, đề xuất các nội dung về mô hình cơ quan chuyên trách về PCTN; xây dựng cơ quan PCTN, tiêu cực cấp tỉnh. Chú trọng công tác kiểm soát PCTN, tiêu cực trong điều tra, xét xử, thi hành án.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình): Hoài Thu

Chủ động sâu sát quyết liệt hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo về PCNT theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư, không để công tác PCTN chùng xuống, không ngừng, không nghỉ. Khẩn trương thanh tra, điều tra xử lý vụ án đã được đưa vào diện Ban Bí thư theo dõi chỉ đạo, nhất là vụ việc liên quan Công ty Việt Á.

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo: thực hiện phát hiện tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, thi hành án, kiểm toán, điều tra truy tố… Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch về ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức; thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm ở cấp Trung ương và cấp tỉnh. Tham mưu, chỉ đạo nâng cao hơn nữa việc thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực. Đây là vấn đề cực khó, cực lớn mà lâu nay còn ít quan tâm và nhiều vướng mắc.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, đôn đốc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các vụ việc liên quan các lĩnh vực nhạy cảm như y tế, mua sắm tài sản công, đất đai… Lĩnh vực kiểm tra, giám sát có khi còn rất yếu, không chỉ là trách nhiệm của ủy ban kiểm tra mà còn có cả các cơ quan tham mưu giúp việc. Đề nghị các đồng chí cần phối hợp chặt chẽ với ủy ban kiểm tra các cấp để xây dựng chương trình công tác, tránh chồng chéo để có hiệu quả.

Trước đó, khẳng định những kết quả đạt được của ngành Nội chính Đảng trong năm 2021, đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, một trong những kết quả nổi bật về công tác nội chính Đảng là thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thực hiện “công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) không ngừng, không nghỉ”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

Ở địa phương, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu các cấp ủy ban hành 2.262 văn bản để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị số 26CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư. Hầu hết các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã làm tốt công tác này, trong đó nổi bật là: Đà Nẵng, Đồng Nai, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, Sơn La, Đắk Lắk, Lào Cai, Quảng Nam, Hà Giang, Quảng Ngãi,... 

đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương báo cáo kết quả công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương báo cáo kết quả công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021. Ảnh: Hoài Thu

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, xác định nguyên nhân để khắc phục như: công tác kiểm tra, giám có lúc, có nơi chưa được chú trọng đúng mức. Công tác tham mưu chưa toàn diện; công tác phát hiện, xử lý ở một số địa phương còn hạn chế, nhưng có nơi còn nặng công tác xử lý, chưa quan tâm đúng mức công tác phòng ngừa, nhiều địa phương chưa quan tâm tham mưu đẩy mạnh công tác giáo dục liêm chính, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; công tác phối hợp giữa ban nội chính với các cơ quan chức năng trong nhiều trường hợp vẫn còn khó khăn, vướng mắc, kết quả chưa như mong muốn.

 
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

10 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

Trong 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được thống nhất tại hội nghị, có nhiều nội dung được hội nghị nhấn mạnh như: Ban Nội chính chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP, nhất là Quy định số 32QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư; Kết luận số 05-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư; Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung tham mưu, đề xuất đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế đã khởi tố, rà soát, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo, các Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự; không để hình thành điểm nóng, tổ chức chính trị đối lập trong nước, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước; tổ chức tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm nguy hiểm. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng duy trì, nâng cao chất lượng giao ban định kỳ, đột xuất về an ninh, nội chính.

Thu hút cán bộ giỏi, chú trọng nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương đã tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích trong phối hợp thực hiện công tác Nội chính Đảng năm 2021./.

Tin mới

Cô gái trẻ khởi nghiệp từ 7 triệu đồng trở thành CEO Spa thẩm mỹ

Câu chuyện khởi nghiệp từ 7 triệu đồng của CEO 9X ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Câu chuyện về hành trình vạn dặm, với nghị lực phi thường vượt lên thất bại để viết nên ước mơ của cô gái sáng lập thương hiệu Spa thẩm mỹ Phương Thảo Academy, đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ sống trọn vẹn vì đam mê và nỗ lực hết mình để “chạm” tới thành công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với bão Noru

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với bão Noru

Sáng 26/9, mở đầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, trước diễn biến phức tạp của bão số 4 (tên quốc tế là bão Noru), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo "nóng" các bộ, ngành, địa phương tập trung phòng, chống bão.
Trọng Hoàng sẽ thi đấu vị trí nào ở Sông Lam Nghệ An?

Trọng Hoàng sẽ thi đấu vị trí nào ở Sông Lam Nghệ An?

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, người hâm mộ xứ Nghệ đang rất vui mừng khi chứng kiến tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng quay trở lại tập luyện sau một quãng thời gian dài điều trị chấn thương. Sự trở lại của cầu thủ 33 tuổi này giống như việc Sông Lam Nghệ An bổ sung thêm được 1 “ngoại binh mới”, nhất là trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ đang có những sa sút trong thời gian vừa qua.
Bộ đội Biên phòng đưa internet về bản biên giới

Bộ đội Biên phòng đưa internet về bản biên giới

(Baonghean.vn) -  Ở nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc có một ngôi nhà đặc biệt, khi đến đây người dân không chỉ được lựa chọn các vật dụng phục vụ cho sinh hoạt mà còn được sử dụng miễn phí các thiết bị công nghệ. Mô hình do chính cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An dựng lên với mong muốn giúp đỡ người dân vùng cao.
Bạo lực học đường

Bạo lực học đường

(Baonghean.vn) - Báo chí đã viết nhiều về đề tài này. Cả xã hội đã nhiều lần báo động. Nhưng báo động mãi rồi, vẫn chưa có giải pháp nào quyết liệt và triệt để.
Messi kể về giai đoạn khó khăn ở PSG; HLV Park Hang Seo bất ngờ gặp ‘nạn’ trên sân tập

Messi kể về giai đoạn khó khăn ở PSG; HLV Park Hang Seo bất ngờ gặp ‘nạn’ trên sân tập

(Baonghean.vn) - Sau mùa giải ra mắt PSG không thành công, Lionel Messi cho biết anh đã tìm lại cảm hứng chơi bóng để hướng tới World Cup 2022; Tai nạn hy hữu xảy ra trên sân tập của đội tuyển Việt Nam với nhân vật trung tâm là HLV trưởng Park Hang Seo khiến những ai chứng kiến đều phải bật cười... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.
Hướng di chuyển của cơn bão Noru. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Nghệ An ra công điện ứng phó khẩn cấp với bão số 4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm "4 tại chỗ”, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.
Nữ giáo viên xuất sắc xứ Nghệ và hành trình đến Hoa Kỳ

Nữ giáo viên xuất sắc xứ Nghệ và hành trình đến Hoa Kỳ

(Baonghean.vn) -  Tháng 9 này, cô giáo Dương Thị Thanh (Trường THPT Thanh Chương 3) là 1 trong 4 giáo viên Tiếng Anh của cả nước được Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam mời tham dự Chương trình trao đổi Giáo viên xuất sắc Fulbright năm 2022. Từ Hoa Kỳ, cô giáo Dương Thị Thanh có những chia sẻ với Báo Nghệ An về chuyến đi đặc biệt này.
Truyện ngắn: Chiếc áo của thầy

Đọc truyện đêm khuya: Chiếc áo của thầy

(Baonghean.vn) - Bằng lối kết cấu lắp ghép ở đó đan xen giữa hiện tại và quá khứ, Bùi Việt Phương đã kể lại cho chúng ta một câu chuyện thật ấm nồng về tình thầy trò, bên cạnh đó đã khắc họa nhân vật những người thầy giản dị mà cao cả, những người đã mang một lớp học đầy tình thương đến cho những học sinh nghèo vùng cao. Với ngôn ngữ khá linh hoạt, vừa giàu chất tự sự vừa đẫm chất trữ tình, truyện ngắn của Bùi Việt Phương gieo vào lòng người đọc thật nhiều cảm xúc, và có lẽ là cả những giọt nước mắt nữa.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

(Baonghean.vn) - Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương"; Nghệ An triển khai các phương án ứng phó bão Noru; Vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện; Nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia Chương trình "Sinh con, sinh cha" tại Nghệ An... là những nội dung chính trong ngày 25/9.
Hãy sống như thể 'Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian'

Hãy sống như thể 'Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian'

(Baonghean.vn) - “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” là tiểu thuyết nổi tiếng của Ocean Vương vừa được trao giải thưởng Sách hay 2022 ở hạng mục Văn học, cùng với tiểu thuyết “Những ngã tư và những cột đèn” của Trần Dần. Sách hay là giải thưởng độc lập, đã trải qua 11 mùa trao giải, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa đọc hiện nay.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: 'Theo dõi chặt diễn biến, không được chủ quan trước bão Noru'

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu: 'Theo dõi chặt diễn biến, không được chủ quan trước bão Noru'

(Baonghean.vn) - Chiều 25/9, sau cuộc họp trực tuyến do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức, Nghệ An tiếp tục họp chỉ đạo triển khai các phương án nhằm chủ động ứng phó với bão Noru dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.