'Công tác quản lý đảng viên còn có vấn đề!'

Theo Trọng Phú (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Theo ông Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương - công tác quản lý đảng viên cũng còn có vấn đề cần phải rút kinh nghiệm; chất lượng sinh hoạt, chất lượng đảng viên ở nơi này, nơi kia còn thấp.

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (diễn ra từ 27/10 đến 29/10), phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng về kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

'Công tác quản lý đảng viên còn có vấn đề!' ảnh 1
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương - Sơn Minh Thắng. Ảnh: Trọng Phú

P.V: Xin ông giới thiệu vài nét về Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương?

Ông Sơn Minh Thắng: Trong lịch sử các đảng bộ trực thuộc Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương giữ một vị trí đặc biệt. 

Tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương, do Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, từ 6 chi bộ với vài chục đảng viên buổi ban đầu, đến nay đã phát triển lớn mạnh trở thành một Đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 61 đảng bộ trực thuộc với gần 6.000 chi bộ, hơn 8,2 vạn đảng viên.

Trước hết, các tổ chức Đảng của Đảng bộ Khối nằm trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các viện nghiên cứu khoa học nền tảng của đất nước, các cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ sở đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt. 

Điều quan trọng nhất làm nên đặc thù của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương là một bộ phận lớn đảng viên của Đảng bộ Khối đều nắm giữ những vị trí việc làm có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc kế dân sinh. 

Nói theo những quan điểm cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đối với các cơ quan Trung ương: “Tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to, sai một ly đi một dặm”.

P.V: Những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương là gì, thưa ông?

Ông Sơn Minh Thắng:  Những năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020, sự thành công nổi bật trong thực hiện chức năng lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc của Đảng ủy Khối chính là một trong những điều kiện quan trọng quyết định tới chất lượng, hiệu quả tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, theo tinh thần Đại hội XII của Đảng.

Điểm nổi bật thứ nhất, đó là việc thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương trong điều kiện thuận lợi là cơ bản. Đồng thời xuất hiện những khó khăn, thách thức mới, đến nay Đảng bộ Khối đã đạt 5/6 chỉ tiêu đề ra. 

Thứ hai, là phương thức lãnh đạo đã được đổi mới có chiều sâu. Điều thứ ba, là Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, xác định trọng tâm, trọng điểm tập trung là công tác tư tưởng, vấn đề nâng cao chất lượng chi bộ. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tổ chức Đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư, là Đảng bộ đã tăng cường và không ngừng đổi mới công tác kiểm tra với phương châm giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đi đôi với việc giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc. Thứ năm, Đảng bộ đã làm tốt công tác dân vận, coi đây là vấn đề cốt lõi để nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao trách nhiệm mẫn cán của người cán bộ, công chức.

Thứ sáu, là chúng tôi đã tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

P.V: Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Khối còn những hạn chế gì cần khắc phục trong thời gian tới?

Ông Sơn Minh Thắng: Đảng bộ Khối thấy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 kkhóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương tuy đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng còn một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, một số cán bộ vi phạm đến mức phải bị xử lý kỷ luật Đảng và bị xử lý hình sự, trong đó có cán bộ cấp cao ở Trung ương.

Thời gian qua, một số cán bộ cấp cao vi phạm đến mức phải xử lý hình sự.
Thời gian qua, một số cán bộ cấp cao vi phạm đến mức phải xử lý hình sự.
Công tác phối hợp giữa cấp ủy với Đảng đoàn, ban cán sự Đảng ở một số cơ quan trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở chừng mực nào đó còn chưa được như mong muốn.

Công tác quản lý đảng viên cũng còn có vấn đề cần phải rút kinh nghiệm; chất lượng sinh hoạt, chất lượng đảng viên ở nơi này, nơi kia còn thấp. Hiện hữu đó đây còn những chính sách chưa hợp lòng dân, xa rời thực tiễn.

P.V: Xin ông cho biết nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ tới là gì?

Ông Sơn Minh Thắng: Mục tiêu lớn nhất mà Đảng bộ đặt ra là phải phấn đấu xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo.

Cán bộ, đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; nêu cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Khối phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị là cơ quan tham mưu chiến lược. Để thực hiện mục tiêu chung đó, mỗi tổ chức Đảng phấn đấu đạt mục tiêu cấp ủy và tổ chức Đảng phải là trung tâm đoàn kết, là hạt nhân chính trị và là chỗ dựa tin cậy vững chắc của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Chúng tôi đã xác định tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mục tiêu này là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên, công chức... ở các cơ quan Trung ương mà hạt nhân là các tổ chức cơ sở của Đảng bộ Khối, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh đổi mới, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

P.V: Vâng xin cảm ơn ông.

Tin mới

Ước mơ của trẻ em làng chài ven sông Lam

Ước mơ của trẻ em làng chài ven sông Lam

(Baonghean.vn) - Dẫu đã có những đổi thay, nhưng cuộc sống người dân các làng chài ven sông Lam vẫn còn nhiều khó khăn. Ước mơ của những em nhỏ làng chài về chỗ ở, học hành, sự vui chơi... vẫn còn bao trăn trở.
Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng tại các công trình, dự án trọng điểm

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng tại các công trình, dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải là nền tảng về hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, những khó khăn, vướng mắc cần phải được tháo gỡ kịp thời để đẩy nhanh tiến độ triển khai.
Nghệ An sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Nghệ An sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(Baonghean.vn) - Chỉ còn 3 ngày nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được tổ chức với sự tham gia của hơn 30.000 học sinh trong toàn tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã cơ bản được hoàn tất để tạo thuận lợi nhất cho các thí sinh dự thi. 
Những kiến nghị từ xã Thanh Hà sau vụ phá rừng trên núi Giăng Màn

Những kiến nghị từ xã Thanh Hà sau vụ phá rừng trên núi Giăng Màn

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, trên núi Giăng Màn (Thanh Chương), đã xảy ra nhiều vụ phá rừng. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải có biện pháp quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các đối tượng phá rừng, thậm chí là thu hồi đất rừng đối với chủ rừng thường xuyên để xảy ra hiện tượng rừng bị chặt phá.

Bảo hiểm xã hội Nghệ An - Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp đảm bảo quyền lợi cho công nhân, người lao động

Bảo hiểm xã hội Nghệ An - Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp đảm bảo quyền lợi cho công nhân, người lao động

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình phối hợp giữa BHXH Nghệ An và LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2021-2025, sau hơn 2 năm triển khai đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
Đón xem Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An trên các nền tảng số

Đón xem Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An trên các nền tảng số

(Baonghean.vn) - Bước sang mùa giải thứ 25, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An ngày càng được tổ chức chỉn chu và chuyên nghiệp. Đặc biệt, các trận đấu kịch tính nhất của mùa giải năm nay sẽ được trực tiếp trên các nền tảng số của On Sports, kênh thể thao hàng đầu Việt Nam.
Chung tay để bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Chung tay để bảo vệ và chăm sóc trẻ em

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, được coi là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài