Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan: Đại hội cổ đông năm 2015

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 10 và Hội nghị người lao động năm 2015.
 
Đoàn chủ tịch đại hội
 
Năm 2014, Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông và Hội nghị người lao động năm 2014 đề ra. Cụ thể, đảm bảo việc làm cho 100% người lao động với mức thu nhập bình quân 4.960.000 đồng/tháng, tăng 108% so với năm 2013. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo các quy định của pháp luật đối với người lao động cũng như thường xuyên quan tâm giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN …
 
Mặc dù năm qua còn gặp nhiều khó khăn với những diến biến phức tạp của thị trường dệt may, nhưng dưới sự chỉ đạo đúng đắn của HĐQT cộng với sự quyết tâm vượt khó của CBCNV nên công ty đã thực hiện thành công dự án đầu tư chiều sâu để tăng năng lực sản xuất với sản lượng sợi lên 113%, kim ngạch xuất khẩu tăng 121,4% so với năm 2013. Tổng mức đầu tư thực hiện theo dự án là 40 tỷ đồng, đã giải ngân trong năm 2014 là 24 tỷ đồng, số còn lại thực hiện trong quý I/2015.
 
Ngoài ra, công ty còn thực hiện mua lại phần vốn đã góp của Công ty CP Dệt may Huế và Công ty CP Sợi Phú Bài tại Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh tương ứng 800.000 cổ phần trị giá theo mệnh giá là 8 tỷ đồng, chiếm 10% vốn điều là hiện có của Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh.
 
Các đại biểu và cổ đông tham dự
 
Để đạt được kết quả trên, công ty đã không ngừng đổi mới công tác quản trị, tổ chức sản xuất, đổi mới thiết bị và công nghệ, luôn sáng tạo trong phát động phong trào thi đua, chăm lo đời sống người lao động, duy trì ổn định công ăn việc làm, tạo động lực cho người lao động tâm huyết, gắn bó với công ty; không ngừng phấn đấu tăng năng suất và chất lượng. Đồng thời, công ty đã phát huy được vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và điều lệ, năm 2004 công ty được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, Đảng ủy công ty được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An công nhận Đảng bộ “trong sạch vững mạnh” và công đoàn công ty được Công đoàn Dệt may Việt Nam tặng bằng khen đơn vị xuất sắc.
 
Năm 2015 với nhiều cơ hội và thách thức, tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã được ĐH Cổ đông thông qua, các chỉ tiêu chính đều tăng từ 10-15%. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động không ngừng cải thiện. Thực hiện dân chủ, công khai, công bằng đúng quy định của nhà nước, pháp luật. Chú trọng xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế , thiết lập bạn hàng lớn, thị trường tiềm năng để công ty ngày càng phát triển bền vững.
 
Nguyễn Tô Cảnh