Công ty CP mía đường Sông Con: Nhiều giải pháp để phát triển

(Baonghean) - Để đứng vững và cạnh tranh được với thị trường đường trong nước, Công ty CP mía đường Sông Con đang đầu tư cơ giới hóa, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong các khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch mía; hoàn thành việc đầu tư mở rộng công suất nhà máy chế biến đường từ 3.300 tấn mía/ngày lên 5.000 tấn mía/ngày theo hướng hiện đại để có chất lượng sản phẩm tốt, hiệu suất thu hồi cao.
 
Tạo điều kiện cho bước phát triển bền vững, những năm qua công ty không ngừng đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu. Nhờ đó, vùng mía nguyên liệu của công ty ngày một mở rộng, từ chỉ có ở Tân Kỳ, công ty đã mạnh dạn đầu tư sang cả Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương và Hà Tĩnh.
 
Với phương châm “Ở đâu sản xuất tốt, ở đó công ty đầu tư”, Công ty mía đường Sông Con vẫn thu hút được người dân trồng và chăm sóc mía để bán cho nhà máy. Dễ dàng nhận thấy mía ở vùng Tân Kỳ được người dân chăm sóc, bóc lá cẩn thận, phun thuốc, làm đất kỹ. Cũng bởi cây mía là thu nhập chính của người dân nhiều xã ở Tân Kỳ. Vì vậy, diện tích mía của công ty ngày một tăng, hiện nay xấp xỉ 8.500 ha mía đứng...
 
Để tăng năng suất mía, công ty thực hiện thí điểm áp dụng cơ giới hóa trong các khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch mía để tăng năng suất lao động, giảm nhẹ sức lao động, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất và chất lượng mía. Đầu tư mô hình tưới nước nhỏ giọt cho cây mía đạt 40 ha và tiếp tục nhân rộng trong những năm tiếp theo. Công ty còn xây dựng trại giống mía để nhân giống mía cung cấp cho vùng nguyên liệu thay thế bộ giống cũ đã thoái hoá; hiện đang nhân ở trại giống 14 loại giống và tiến hành đánh giá lựa chọn các loại giống thích hợp để nhân rộng trên địa bàn. Vụ ép năm 2014 - 2015, Nhà máy  đường Sông Con đưa mía vào ép đạt 430.000 tấn; sản phẩm đạt 45.263 tấn đường, nhà máy sản xuất phân bón đạt 10.000 tấn.
 
Tập kết mía ở Nhà máy đường Sông Con.
 
Công ty đã có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu kịp thời, thông thoáng, được chính quyền các cấp đồng tình ủng hộ, được người trồng mía chấp nhận và hưởng ứng, vùng nguyên liệu của công ty cơ bản ổn định, phát triển cung cấp đủ nguyên liệu cho nhà máy hoạt động. Công ty còn đầu tư hiệu quả thiết bị máy móc để nâng cao năng suất. Đã hoàn thành việc lắp đặt nồi hơi công suất 100 tấn hơi/giờ; thực hiện tiếp một số hạng mục trong dự án nâng công suất nhà máy đường lên 5.000 tấn mía/ngày như hệ thống xử lý và ép mía; máy phát điện công suất 15 MW...
 
Trước chủ trương chuyển đổi loại hình sản xuất, công ty đang đầu tư vốn để thành lập các công ty mới với hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nông nghiệp, tổng đội thanh niên sang mô hình công ty TNHH 2 thành viên nhằm mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng dạng hoá sản phẩm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy lợi thế sẵn có của từng thành viên để tổ chức SXKD đạt hiệu quả cao, đứng vững và phát triển trong xu thế thị trường hội nhập hiện nay. 
 
Để phát triển bền vững hơn trong thời gian tới, ông Lê Đình Hoan, Giám đốc Công ty CP mía đường Sông Con cho biết: “Trong những năm tiếp theo, công ty tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, đáp ứng đủ nguyên liệu cho nhà máy 5.000 tấn mía/ngày hoạt động theo hướng ổn định bền vững, tăng năng suất chất lượng, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Xây dựng trung tâm sản xuất giống để du nhập các loại giống mía mới có năng suất chất lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu vùng nguyên liệu để dần thay thế các bộ giống cũ kém hiệu quả và cung cấp giống cho các đơn vị khác. Tiếp tục đầu tư cơ giới hoá, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong  các khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch mía. Tiếp tục đầu tư mô hình tưới nước nhỏ giọt công nghệ Israel; mở rộng công suất nhà máy sản xuất phân bón để sản xuất đủ phân bón đầu tư cho vùng nguyên liệu”.
 
Hiện nay, trên cơ sở UBND tỉnh đã phê duyệt nâng công suất nhà máy đường lên 5.000 tấn mía/ngày, cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư để hoạt động vào niên vụ 2016 - 2017; công ty đang xây dựng và hoàn thiện cơ chế  đầu tư và hỗ trợ người trồng mía phù hợp để vùng nguyên liệu ổn định và phát triển; phối hợp với Công ty TNHH Thanh niên xung phong 4 - Sông Con đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục cần thiết để được thuê đất; thực hiện quy hoạch; thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội viên tổng đội; tiến hàn
 
Sau quá trình đổi mới doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang cônh tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.g ty cổ phần, tập thể lãnh đạo và người lao động của công ty đã có nhiều cố gắng trong tổ chức quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh, thu được nhiều kết quả.  Quy mô sản xuất ngày càng được mở rộng, có vị thế cao trong ngành sản xuất mía đường Việt Nam;  hiệu quả sản xuất chế biến, kinh doanh ngày càng cao; làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đặc biệt công ty chăm lo rất tốt đời sống người lao động, xây dựng được tổ chức đảng và quần chúng vững mạnh, đoàn kết thống nhất cao trong hoạt động vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Công ty cũng đã tạo việc làm cho hàng vạn nông dân.
 
Không chỉ sản xuất, kinh doanh hiệu quả, các tổ chức chính trị, đoàn thể trong công ty đều hoạt động tốt. Đảng bộ Công ty CP mía đường Sông Con có 91 đảng viên, 6 chi bộ trực thuộc Huyện ủy Tân Kỳ. Trong những năm qua, Đảng bộ luôn được đánh giá là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Hoạt động tổ chức công đoàn công ty được duy trì và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Tổ chức đoàn thanh niên với 115 đoàn viên đã tập hợp được đội ngũ những kỹ sư, lao động trẻ trong công ty phát huy sáng kiến, thi đua lao động sản xuất.
 
Trân Châu