Công ty CP Xi măng và VLXD Cầu Đước thông báo

Quyết định của Chủ tịch HĐQT công ty về việc triệu tập đại hội cổ đông bất thường năm 2015
 
Phần I: Nội dung chính
 
1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức năm 2015 trước khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, số 685/QĐ-UBND - ĐC ngày 12/2/2015.
 
2. Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
 
Phần II: Thời gian địa điểm thành phần dự đại hội.
 
1.Thời gian từ 8h30p ngày 6/4/2015 cho tới khi đại hội kết thúc (01 ngày).
 
2. Địa điểm: Văn phòng làm việc cơ sở 2 của HĐQT công ty:
 
Địa chỉ: Đường Nguyễn Xiển, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Điện thoại: 04.85875834
 
3. Thành phần dự đại hội: Tất cả các cổ đông hiện hữu hoặc nhóm cổ đông đạt tỷ lệ theo quy định trong điều lệ được đi dự đại hội. Kinh phí đi dự đại hội do cổ đông tự túc.
 
TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT (đã ký)
TS. Phan Huy Lệ