Công ty Mía đường Nghệ An: Hỗ trợ đầu tư phát triển trồng mía vụ thu 2015

(Baonghean.vn)-Công ty Mía đường Nghệ An vừa thông qua chính sách hỗ trợ đối với các diện tích trồng mía tối thiểu 0,15ha trở lên trong vùng quy hoạch của công ty, điều kiện bắt buộc đi kèm là phải sử dụng giống mía sạch bệnh chồi cỏ.
 
Cụ thể, bà con sẽ được vay tiền mua giống từ vùng sạch bệnh với mức 15 triệu đồng/1ha, trong đó hỗ trợ không hoàn lại 1,5 triệu đồng/1ha. Các giống sạch và kháng bệnh được ưu tiên bao gồm QD93-159, ROC10, ROC16… Ngoài ra Công ty còn cho vay 6 triệu đồng/máy phun thuốc và 25 triệu đồng/máy canh tác loại nhỏ. 
Mía vụ thu của nông dân xóm Cầu Đá - Châu Lộc - Quì Hợp.
Vốn vay sẽ được tính lãi suất ưu đãi mức 0,60% /tháng kể từ khi nhận vốn vay đến ngày bắt đầu vụ ép 2016-2017 nếu bà con cung cấp đủ mía để trả nợ. Riêng tiền vay mua máy cày nhỏ và máy phun thuốc bảo vệ thực vật sẽ không tính lãi suất.
 
Ngoài ra, đối với 100ha đất khai hoang và chuyển đổi từ diện tích trồng cây công nghiệp như keo, cam, chanh sang trồng mía…sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/1ha; chuyển đổi đất trồng lúa  1 vụ kém hiệu quả sang trồng mía được hỗ trợ  2 triệu đồng/1ha.
                                                                                           THANH QUỲNH.