Công ty mía đường Sông Con: Đầu tư tiền làm đất và trồng mới 10 triệu đồng/ ha mía

(Baonghean.vn) - Công ty mía đường Sông Con (Tân Kỳ) vừa có chính sách đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu, theo đó định mức đầu tư  làm đất, trồng  mới cho 1 ha mía (niên vụ 2015-2016)  là 10 triệu đồng.
 
Trong đó tiền làm đất 6,5 triệu đồng/ ha, trồng mía (từ công đoạn rải giống đến hoàn thành trồng mía) 3,5 triệu đồng/ ha. Ngoài ra công ty còn đầu tư vôi bột 0,8 tấn đến 1 tấn/ ha, phân hữu cơ vi sinh bón lót 2 tấn/ ha, phân NPK bón thúc 1,5 tấn/ ha, thuốc bảo vệ thực vật và mía giống 10 tấn/ ha.
 
Công ty cũng đầu tư cho 1 ha mía lưu gốc phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vôi bột… như trên và hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay vốn đầu tư phục vụ trồng mới mía, hỗ trợ 4 tấn mùn cho 1 ha trồng mía mới.
 
Trồng mía mới ở Tân Kỳ.
Châu Lan.