Công ty Thủy điện Bản Vẽ: Nỗ lực vì dòng điện của Tổ quốc

(Baonghean) - Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã không quản gian khó, thi đua sáng tạo trong SXKD, đưa ra các biện pháp quản lý, điều hành linh hoạt phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng công ty phát điện 1 và EVN giao, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An và sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Điện Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ công ty tập trung lãnh đạo, đó là thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, quản lý dự án, vận hành Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Sau gần 6 năm thi công cho một công trình thủy điện mang tầm cỡ lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, trong điều kiện địa hình địa chất rất phức tạp và điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, cả 2 tổ máy đã chính thức hòa lưới điện quốc gia đúng vào ngày 19/5/2010 nhân Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; sớm góp phần giải quyết khó khăn cho EVN trong việc cung cấp điện để phát triển kinh tế đất nước. Công trình đã được UBND tỉnh Nghệ An gắn biển “Công trình chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”.
 
Chỉ đạo vận hành tại phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: thanh lê
 
... Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ được thành lập vào tháng 4/2011, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chính thức tham gia thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm, đánh dấu bước chuyển đổi sang cơ chế vận hành theo thị trường. Suốt quá trình này, công tác quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ và Hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đã được chuẩn bị tốt từ khâu đào tạo - sát hạch chức danh, công tác chuẩn bị, diễn tập sự cố, diễn tập phòng chống lụt bão, tổ chức công tác vận hành, sửa chữa đến việc hoàn thiện các quy trình, quy phạm và việc tổ chức kiểm tra - giám sát việc thực hiện vận hành theo quy trình, quy phạm.
 
Đến nay, cán bộ, công nhân viên đã hoàn toàn làm chủ thiết bị, quản lý, vận hành nhà máy ổn định, an toàn và hiệu quả, tham gia chào giá điện theo thị trường phát điện cạnh tranh, sản lượng phát điện hàng năm đều vượt mức kế hoạch Tập đoàn điện lực, Tổng công ty phát điện 1 giao, vượt công suất thiết kế. Sản lượng  điện  năm 2011 đạt hơn 1,1 tỷ Kwh/435 triệu Kwh đạt 253%; năm 2012, sản lượng điện gần 1,3 tỷ Kwh/656 triệu Kwh đạt 200%; năm 2013, sản lượng điện hơn 1,220 tỷ Kwh/1,037 tỷ Kwh đạt 118%; năm 2014, sản lượng điện hơn 1,115 tỷ Kwh/951 triệu Kwh, đạt 120%; duy trì điều tiết lưu lượng mực nước hồ chứa hàng năm ổn định.
 
Sau 5 năm đi vào vận hành khai thác, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ phát điện đạt mốc 5 tỷ Kwh đúng vào dịp ngành Điện lực Việt Nam tròn 60 năm, công ty nộp thuế các loại từ năm 2010 - 2014 hơn 557 tỷ đồng và hơn 172 tỷ đồng phí môi trường rừng. Đảng ủy công ty quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, lập phương án phòng, chống lũ lụt cho vùng hạ du và xả lũ điều tiết hồ chứa đúng quy trình, đảm bảo an toàn đập tại nhà máy... 
 
Tham quan phòng vận hành Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.
 
Trong 5 năm qua, bộ máy tổ chức của đơn vị đã 2 lần thay đổi. Từ hoạt động theo mô hình Ban QLDA Thủy điện 2 - Công ty cổ phần Thủy điện Bản Vẽ trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tiếp đó ngày 22/4/2011 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 228/QĐ-EVN phê duyệt về việc thành lập Công ty Thủy điện Bản Vẽ trực thuộc GENCO1. Trước tình hình đó, một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ chú trọng là công tác cán bộ, ổn định tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn, phân xưởng, đảm bảo các phòng, phân xưởng hoạt động đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng quản lý của toàn cơ quan. Tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty phát điện 1 về công tác đề bạt và bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng cán bộ, đảm bảo công khai dân chủ, phát huy được năng lực của CBCNV- LĐ. Đảng ủy coi trọng công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ cả về chuyên môn, chính trị và thực tiễn, trong đó chú trọng đội ngũ trẻ có nhiều triển vọng. Quan tâm công tác phát triển Đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 23 quần chúng ưu tú vào Đảng
 
Xuất phát từ yêu cầu, phát triển của ngành Điện, Đảng bộ Công ty Thủy điện Bản Vẽ xác định Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, huy động trí tuệ tập thể của các cán bộ, đảng viên tập trung thảo luận, thống nhất các giải pháp để Đảng bộ lãnh đạo công ty SXKD với hiệu quả cao nhất, nâng cao đời sống, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho CBNV; vận hành an toàn, chính xác và tiết kiệm để phát điện có hiệu quả tốt nhất cho nhà máy; đảm bảo an ninh và chất lượng cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và an sinh xã hội... góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Nghệ An.
 
 
Nguyễn Văn Thành 
(Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ)
 
Một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty:
 
- Hàng năm có 80% tập thể phòng chuyên môn đạt danh hiệu “Tập thể lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 20% tập thể phòng chuyên môn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
 
- Phát điện đạt và vượt chỉ tiêu GENCO 1 giao, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, nộp đầy đủ kịp thời các loại thuế, lợi nhuận hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra 
 
- Hàng năm, Đảng bộ được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
 
- Kết nạp từ 15 - 20 đảng viên mới.
 
- Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh.