Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Bắc Nghệ An Nỗ lực cho những mùa vàng bội thu

(Baonghean) - Năm 2016 là năm hạn hán lịch sử, gây nhiều khó khăn trong việc cấp nước phục vụ sản xuất, nhưng Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An vẫn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần mang đến mùa vàng bội thu cho nông dân.

Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc kết hợp huy động sức dân nạo vét các tuyến kênh mương ở huyện Quỳnh Lưu.

Ông Nguyễn Văn Phượng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc cho biết: Công ty TNHH MTV Thủy lợi bắc Nghệ An phục vụ nước tưới cho trên 67.000 ha lúa của 5 huyện: Đô Lương - Yên Thành - Quỳnh Lưu - Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai. Công ty đổi mới công tác quản lý, xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, môi trường làm việc thuận lợi. Thực hiện việc cải cách hành chính, sắp xếp lao động phù hợp theo năng lực của từng người tương ứng với công việc theo cơ chế khoán sản phẩm, tất cả đều dân chủ, công khai, đảm bảo công bằng cho người lao động.

Hàng tháng, hàng quý, công ty tổ chức nghiệm thu, đánh giá hiệu quả công việc để trả lương cho người lao động. Nhờ thế kích thích được tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, công nhân viên. Trong đó, Xí nghiệp Thủy lợi Yên Thành thực hiện tốt nhiệm vụ tưới cho hơn 21.000 ha, thường xuyên tu bổ, nạo vét kênh mương; Xí nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu thực hiện tốt phối hợp với nhân dân, các trường học huy động hàng chục ngày lao động ra quân làm thủy lợi nạo vét kênh mương...

Trong năm 2016, có 16/19 hồ đập bị cạn kiệt, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để chống hạn hiệu quả: Tổ chức nhiều phương án, biện pháp công trình và phi công trình, lập lịch tưới luân phiên, phân phối theo kế hoạch phù hợp nên nước tưới cho hệ thống tự chảy. Đối với các vùng khó khăn về nước tưới, tham mưu cho các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tập trung nạo vét thông thoáng kênh mương, duy tu sửa chữa kịp thời các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ để đáp ứng tưới.

Đối với hệ thống tự chảy, đã chỉ đạo dồn ép nước hợp lý, ưu tiên cho các vùng cuối kênh ở huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu. Vùng hồ chứa có các giải pháp kịp thời như đào kênh thông hồ để lấy nước tưới ở hồ Bàu Da (Diễn Lâm, Diễn Châu), hồ Mả Tổ (Tân Thành, Yên Thành), nạo vét lòng hồ để lấy nước tưới ở hồ chứa Vệ Vừng, Quản Hài (Yên Thành)..., đặt các trạm bơm dã chiến ở các vùng nước chết, khe suối, nước hồi quy để cứu lúa. Vận động các địa phương đặt thêm máy bơm dã chiến vừa và nhỏ để bơm ở các diện tích khó khăn và công ty hỗ trợ một phần kinh phí bơm cho bà con. Nhờ vậy diện tích lúa do công ty quản lý đều đảm bảo nước tưới.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc phấn đấu luôn đoàn kết, đồng lòng phát huy sức mạnh tập thể, đảm bảo mục tiêu hàng đầu “Phục vụ hiệu quả nước tưới” mang đến mùa vàng bội thu.

V.T