Cử tri Đô Lương đề nghị xem xét việc cấp phép khai thác khoáng sản trên sông Lam

(Baonghean.vn) - Cử tri  huyện Đô Lương phản ánh việc cấp phép khai thác khoáng sản trên sông Lam đoạn qua địa bàn huyện là chưa khoa học, gần các công trình trọng điểm của Quốc gia và làm sạt lở đoạn sông có nhiều dân cư sinh sống, sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét thu hồi.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Trên tuyến sông Lam thuộc địa bàn huyện Đô Lương có 01 công trình giao thông (cầu Đô Lương) và 01 công trình thủy lợi (Ba ra Đô Lương). Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp giấy phép hoạt động khoáng sản cho thấy khu vực này có 02 dự án khai thác cát sỏi xây dựng được UBND tỉnh cấp phép, gồm:

- Dự án khai thác cát sỏi xây dựng tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tài nguyên Thái Cực, được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác số 4958/QĐ-UBND.TN ngày 07/12/2012, diện tích 19,83 ha, thời hạn 10 năm.

- Dự án khai thác cát sỏi xây dựng tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Tiến Hoa, được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác số 4979/GP-UBND ngày 06/10/2014, diện tích 5,63 ha, thời hạn 10 năm. Được UBND tỉnh cho phép trả lại một phần diện tích là 2,5 ha và cho phép tiếp tục khai thác 3,13 ha.

Khai thác cát trên Sông Lam, ảnh tư liệu minh họa

Qua kiểm tra cho thấy hồ sơ pháp lý đối với 02 dự án khai thác khoáng sản nêu trên, như sau:

 Dự án khai thác cát sỏi xây dựng tại xã Bồi Sơn:

Khu vực mỏ thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh; được các Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Đô Lương cho ý kiến cụ thể: Khu vực thăm dò, khai thác cát sỏi xây dựng nêu trên không có di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; không ảnh hưởng đến công trình đê điều, thủy lợi, đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ; nằm ngoài vùng trọng điểm, công trình quốc gia (khu vực khai thác là bãi bồi về phía bờ hữu sông Lam, thuộc địa bàn xã Bồi Sơn; nằm về phía thượng lưu Bara Đô Lương khoảng 600 m).

Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra thực tế

 Dự án khai thác cát sỏi xây dựng tại xã Đặng Sơn:

Khu vực mỏ thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh; đã được Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đô Lương cho ý kiến với nội dung: Khu vực khai thác cát sỏi xây dựng nêu trên không có di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; không ảnh hưởng đến công trình đê điều, thủy lợi, đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ; nằm ngoài vùng trọng điểm, công trình quốc gia (khu vực khai thác là bãi bồi về phía bờ hữu sông Lam, thuộc địa bàn xã Đặng Sơn; khu vực khai thác nằm về hạ lưu Bara Đô Lương khoảng 700 m, nằm về phía thượng lưu cầu Đô Lương khoảng 500 m). (Khoảng cách an toàn đối với công trình giao thông  theo quy định là 150 m). 

Tuy nhiên, để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh tiếp tục giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND huyện, xã để thực hiện việc cấp, giám sát quy trình đúng quy định.

Gia Huy

( Tổng hợp)