Cửa Lò: 6 tháng, doanh thu du lịch đạt 1.250 tỷ đồng

(Baonghean.vn)- Thời tiết nắng nóng nhiều tháng qua đã tạo  thuận lợi cho các hoạt động du lịch nhất là tắm biển nên hầu hết các chỉ tiêu về du lịch ở Cửa Lò đều tăng cao tăng cao.
 
Tổng doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 60,2% kế hoạch năm; ước có  1.470 ngàn lượt người đến Cửa Lò, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 60,5% so với kế hoạch năm; trong đó khách lưu trú ước đạt 823 ngàn lượt, đạt 57,5% kế hoạch năm.  
 
Một góc biển Cửa Lò
 
Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ của Cửa Lò ước đạt 2.356 tỷ đồng, bằng 58,8% KH tỉnh, thị xã giao, tăng 22,2% so cùng kỳ năm 2014.  Nhờ vậy thu ngân sách của Cửa Lò 6 tháng đầu năm đã đạt 120 tỷ đồng. 
 
Châu Lan.