Cục Chính trị QK 4: Hội nghị báo cáo viên về tình hình Biển Đông

(Baonghean.vn) - Chiều 22/5, Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội nghị báo cáo viên về hoạt động của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam. Đại tá Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham gia hội nghị có các đồng chí Trưởng Ban (trợ lý) Tuyên huấn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu. Hội nghị đã được thông tin về tình hình trên Biển Đông trong thời gian qua; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề trên Biển Đông; những nhận định, dự báo tình hình và định hướng tư tưởng, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới...

Hội nghị cũng định hướng một số nội dung đối với đội ngũ báo cáo viên các cơ quan, đơn vị phải bám sát định hướng của trên, tổ chức tuyên truyền đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu. Đội ngũ báo cáo viên các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng; nắm dư luận, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời thông tin, định hướng cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Kiên quyết không để cán bộ, chiến sĩ tham gia biểu tình, các hoạt động quá khích, gây rối trật tự công cộng…

Huy Cường