Cục Thuế Nghệ An giảm được 370 h nộp thuế/ năm

(Baonghean.vn) – Theo báo cáo của Cục Thuế Nghệ An, thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, rút gọn các thủ tục liên quan đến nộp thuế cho người nộp thuế, trong năm 2014, sau khi thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính của Nhà nước, số giờ tuân thủ về thuế của NNT giảm được 370 giờ/năm (giảm từ 537 giờ xuống còn 167 giờ). 
 
Trong 6 tháng đầu năm 2015,  Cục Thuế tiếp tục rà soát để cắt giảm 45,5 giờ nữa để đạt được mục tiêu 121,5 giờ/năm theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015. Cục Thuế Nghệ An tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện các chính sách pháp luật thuế, thủ tục hành chính thuế nên đại bộ phận các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chủ động kê khai thuế, tính thuế và nộp thuế đúng, đủ, kịp thời các khoản thu theo các quy định vào NSNN. Đến nay, hơn  80% các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện trao đổi thông tin thường xuyên với cơ quan thuế qua mạng.
 
Châu Lan.