Cuộc thi báo chí viết về chủ đề Xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn)-Nhằm tạo động lực mạnh mẽ, huy động toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả cao, bền vững; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo của tỉnh; cổ vũ, động viên, tạo không khí phấn khởi, thi đua của các tầng lớp nhân dân, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức cuộc thi báo chí về chủ đề xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo tỉnh Nghệ An năm 2014.

Hệ thống mương tưới tiêu và đường điện phục vụ sản xuất nông nghiệp ở xã Tân Phú - huyện Tân Kỳ

Thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ ngày 1/2/2014 đến hết ngày 30/9/2014. Các tác phẩm báo in và báo điện tử gửi về Báo Nghệ An, số 03, đại lộ Lê nin, TP Vinh, Nghệ An, email: phongbandoc@gmail.com; bna.pdt@gmail.com.

Tác phẩm dự thi cần ghi rõ “Tác phẩm tham dự cuộc thi báo chí về chủ đề xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo tỉnh Nghệ An, năm 2014”.

Mỗi tác giả gửi tối đa 2 tác phẩm, các tác phẩm chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào; được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (do Bộ TT-TT cấp phép) trong thời gian từ ngày 1/1/2014 đến 30/9/2014.

Đức Dũng