#cuộc thi trực tuyến

12 kết quả

Danh sách tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An' năm 2023

Danh sách tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An' năm 2023

(Baonghean.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 1826/QĐ-UBND công nhận 4 tập thể đạt giải thi tuần, 5 tập thể đạt giải qua 4 tuần thi và 61 cá nhân đạt giải với 64 giải thưởng của Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An” năm 2023. Cụ thể như sau:

Danh sách các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi 'Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công' năm 2022

Danh sách các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi 'Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công' năm 2022

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định công nhận 4 tập thể đạt giải thi tuần, 5 tập thể đạt giải qua 4 tuần thi và 49 cá nhân đạt giải với 63 giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022.
Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công

Nghệ An: Thi trực tuyến tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công

(Baonghean.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 21/01/2020 về truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2020.