Cước vận chuyển xi măng xây dựng nông thôn mới chiếm 30% giá trị hỗ trợ?

(Baonghean) - Ban chỉ đạo Trung ương chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới do Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Cao Viết Sinh dẫn đầu vừa có chuyến kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại Nghệ An.

Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Nghệ An qua 2 năm xây dựng nông thôn mới bảo đảm tiến độ chung của cả nước, nhất là hình thành Ban chỉ đạo các cấp, công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo ra phong trào xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới như hiến hơn 3,2 triệu m2 đất ở, tham gia trên 2,5 triệu ngày công xây dựng hạ tầng.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Cao Viết Sinh rất băn khoăn về huy động nguồn lực từ dân quá cao với gần 3,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 30% các nguồn lực huy động, trong khi các nơi khác huy động từ dân khoảng 10%. Ngược lại, huy động từ doanh nghiệp lại hạn chế chỉ đạt 4 trên 20% mức quy định, Nhà máy xi măng Hoàng Mai lại không mặn mà trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Thứ trưởng hoan nghênh tỉnh Nghệ An có cơ chế hỗ trợ xi măng cho các địa phương xây dựng giao thông nông thôn, nhưng rất bất ngờ và băn khoăn trước con số giá trị hỗ trợ xi măng 99 tỷ đồng, thì  phí vận chuyển xi măng hết 32 tỷ đồng, chiếm 30% là quá cao, cần được làm rõ.


Phan Nguyễn