Cuốn sách của Tổng Bí thư là cẩm nang về đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thu Hằng 02/02/2023 15:27

Cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Sáng 2/2, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều tư tưởng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư khởi xướng

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có bước tiến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”; được cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận, đồng tình, ủng hộ, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua 10 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn.

Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, phương pháp tiến hành trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn; trong đó, nhiều nội dung đã được thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

“Việc tập hợp, hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới là rất cần thiết", Thường trực Ban Bí thư nói.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương biên soạn cuốn sách này với thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, công phu, kỹ lưỡng, khoa học, với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học.

Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư. Qua đó góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì, đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày thêm trong sạch, vững mạnh.

"Nếu đọc lại những bài viết mà đồng chí Tổng Bí thư viết từ năm 1973 và một vài năm sau đó, những trăn trở của Tổng Bí thư khi đó với những suy nghĩ hành động bây giờ là nhất quán, xuyên suốt. Nhiều người lúc chưa có chức vụ thì nói một kiểu, nhận chức vụ xong rồi thì có thể nói một cách khác nhưng đọc các bài viết của Tổng Bí thư thì thấy sự nhất quán. Đây là điều rất đáng trân trọng của người đứng đầu Đảng ta”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

“Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta - một cuộc chiến đấu không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go”, Thường trực Ban Bí thư nhận định.

Tổng Bí thư băn khoăn, cân nhắc nhiều nhất là cuốn sách mang tên mình

Giới thiệu về cuốn sách, Phó Trưởng ban Nội chính Nguyễn Thái Học cho hay, quá trình biên soạn sách, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và các nhà khoa học đã có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, cụ thể về ý tưởng, nội dung, kết cấu, hình thức của cuốn sách.

Khi cuốn sách được chuyển đến nhà in vẫn tiếp tục rà soát, báo cáo, xin ý kiến Tổng Bí thư để chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý, trong nhiều lần trao đổi với Tổ biên soạn, điều mà Tổng Bí thư băn khoăn, cân nhắc nhiều nhất là cuốn sách mang tên mình.

Các đại biểu bấm nút ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư. Ảnh: TTXVN

“Dù hầu như toàn bộ nội dung cuốn sách là của đồng chí Tổng Bí thư, nhưng việc xuất bản sách mang tên Nguyễn Phú Trọng là điều đồng chí không hề mong muốn. Đồng chí không muốn tự đề cao vai trò cá nhân mình, nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực”, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương thông tin.

Theo ông Học, sau khi Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Nội chính Trung ương trực tiếp báo cáo, đề xuất và việc biên soạn cuốn sách do Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện thì Tổng Bí thư đồng ý.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và các lãnh đạo, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp thu, hoàn thiện bản thảo cuốn sách; báo cáo, xin ý kiến và được Thường trực Ban Bí thư đồng ý chủ trương xuất bản cuốn sách với số lượng gần 55.000 cuốn, cấp phát cho các cơ quan ở Trung ương và địa phương. Ngoài ra, bản điện tử cuốn sách sẽ được xuất bản trên phần mềm đọc sách stbook.vn.

Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

Phần thứ nhất từ trang 11 đến trang 206, có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 - 2022.

Phần thứ hai từ trang 207 đến trang 522, có tiêu đề là “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phần thứ ba từ trang 523 đến trang 619, có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư.

Hôm nay ra mắt sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

02/02/2023

Theo vietnamnet.vn
Copy Link
Cuốn sách của Tổng Bí thư là cẩm nang về đấu tranh phòng, chống tham nhũng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO