Cứu vườn cam, vườn chè

(Baongehan) - Dân bản muốn cứu vườn cam, vườn chè vì có nhà cam chết gần như cả vườn, chè thì héo rũ. Ai cũng biết cam và chè bị héo, chết đều tại ông trời cả. Mấy tháng nay ông trời cứ làm hạn hán.  Nhưng sâu xa nữa mọi chuyện đều do cái cái ông “biến đổi khí hậu” làm ra cả mà nguyên nhân một phần còn vì trước đến giờ người ta phát nương làm rẫy, chặt phá rừng. Cán bộ cũng đang đau đầu. Chống lũ đã khó, chống nắng hạn lại càng khó nữa.
 
Ừ thì dân bản vẫn biết nắng hạn là do trời và cả người, thế nhưng lúc này chẳng phải để nói lý với nhau mà là lúc cùng nhau nghĩ cách cứu lấy vườn cam, rẫy chè. Trong khi đi họp bản có nghe bảo sắp tới đây người dân trồng cam ở bản sẽ có hẳn một trạm điện hạ thế để thắp sáng và bơm nước tưới cam, tưới chè. Dân bản nghe vậy thì vui lắm.
 
Dân bản còn nghe nói cán bộ sẽ đầu tư khoan cho người dân trồng cam 5 cái giếng nữa. Dân nghe nói lại thêm mừng.  
 
Thế nhưng cũng chờ ngót nửa năm rồi, chưa thấy cái trạm điện hạ thế đâu. Bỏ tiền khoan giếng thì dễ, bỏ tiền làm cái trạm hạ thế quá nhiều tiền mới khó. Có trạm điện thì mới bơm nước lên tưới, cam và chè được  Lúc đó người dân sẽ bỏ tiền khoan giếng thôi.
 
Dân bản cũng bỏ tiền mắc điện từ ngoài bản chính vào vườn cam nhưng nguồn điện yếu quá, không bơm nước được. Có trạm điện thì cam và chè  có cơ may sống được. Dân bản mong sao cái trạm điện sớm về bản, để cứu được cam, được chè, mà người dân cũng đỡ khổ. 
 
H. V
----------------------------------------
Theo ý kiến người dân ở bản Tân Hương (Yên Khê - Con Cuông)