Đặc nhiệm huấn luyện đổ bộ từ máy bay trực thăng

Trong tấn công chống khủng bố, những mũi tiến công từ trên xuống luôn gây bất ngờ và đạt hiệu quả cao nhất. Tuột dây theo phương thẳng đứng là bài tập cơ bản cho phương án này.

Theo VnExpress