Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018

Đặc sản rượu men lá Con Cuông

(Baonghean.vn) - Đặc sản rượu men lá Con Cuông.
Đặc sản rượu men lá Con Cuông. Ảnh: Lê Quang Dũng
https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762