Đại biểu Quốc hội đề nghị báo cáo về quản lý thị trường vàng

Trong đó có các nội dung về đấu thầu vàng, việc không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán…

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan, Văn phòng Quốc hội đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung một số  báo cáo riêng gửi đại biểu Quốc hội. Theo đó, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung báo cáo về Công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, bảo đảm lợi ích của người dân; việc thực hiện quy định không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán và việc Ngân hàng Nhà nước tổ chức bán vàng miếng thông qua đấu giá trong thời gian vừa qua.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, trong quá trình tổng hợp ý kiến cử tri, đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã đề nghị Chính phủ bổ sung báo cáo về các nội dung về thủy điện, thị trường vàng, thực hiện các dự án bauxite… để gửi cho đại biểu.

Theo yêu cầu này, ngoài báo cáo về thị trường vàng, Văn phòng Quốc hội còn đề nghị bổ sung báo cáo Tình hình thực hiện quy hoạch phát triển thủy điện giai đoạn 2011-2020 liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, Vườn Quốc gia theo Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/06/2010 của Quốc hội về dự án công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Tổng kết việc thực hiện Nghị định 170/2004/NĐ-CP ngày 18/4/2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh; Nghị định 200/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; tình hình quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường.

Tình hình thực hiện Dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên.

Việc quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông giai đoạn 2006-2011.

Việc quản lý, sử dụng các quỹ theo quy định hiện hành (quỹ bảo hiểm y tế; quỹ bình ổn xăng, dầu; quỹ bảo trì đường bộ...).

Công tác quản lý nhà nước đối với thuốc tân dược, giá thuốc tân dược và công tác đấu thầu thuốc tân dược tại các cơ sở y tế.

Tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và kết quả thanh tra, kiểm tra, tổng rà soát các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn cả nước.

Việc ban hành quy định về quản lý, vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và việc điều hòa tài nguyên nước giữa các công trình thủy điện để hạn chế các dự án thủy điện chuyển nước./.


Theo (vov.vn) - L.T