Đại học Vinh tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học

(Baonghean.vn) - Sáng nay 30/5, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014” nhằm đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 
 
Sinh viên và nhóm sinh viên của trường Đại học Vinh đã đạt giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” được trao thưởng
 
Trong năm học 2013 – 2014, công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) nói chung và sinh viên nghiên cứu khoa học nói riêng của Trường Đại học Vinh luôn được chú trọng đẩy mạnh. Ở tất cả các khoa đều tổ chức các “Hội nghị học tốt”, “Hội nghị trao đổi phương pháp học tập – Nghiên cứu khoa học” nhằm trang bị cho sinh viên cách nhìn tổng quát về công tác NCKH ở bậc đại học, từ đó định hướng, lựa chọn các nhóm sinh viên tham gia đề tài nghiên cứu cùng với các giảng viên. Ngoài ra, các khoa trong trường đều tổ chức thi olympic chuyên ngành thu hút hơn 500 sinh viên tham gia. Một số khoa vẫn duy trì việc biên tập, xuất bản tập san chuyên ngành; nhiều sinh viên đã  chủ động viết bài cho các hội thảo, hội nghị nghiên cứu khoa học… Các câu lạc bộ, nhóm học tập, nghiên cứu khoa học ngày càng được mở rộng ở các khoa đào tạo, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả công tác sinh viên NCKH trong đào tạo theo tín chỉ của nhà trường. 
 
Năm học vừa qua, dưới sự hướng dẫn của thầy, cô giáo, nhiều sinh viên đã thực hiện nhiều đề tài NCKH, khóa luận, đồ án tốt nghiệp, đạt chất lượng tốt. Tại hội nghị, 18 đề tài NCKH tiêu biểu nhất của các khối ngành được lựa chọn để trình bày; 17 tập  thể và 25 cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào sinh viên NCKH được tuyên dương khen thưởng. Đặc biệt, năm 2013, có 5 sinh viên và nhóm sinh viên của trường Đại học Vinh đã đạt giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” cũng được trao thưởng trong dịp này.
 
Tuyên dương các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong phong trào sinh viên NCKH .
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những  tồn tại của hoạt động NCKH khoa học trong sinh viên như: nhiều sinh viên khá, giỏi nhưng chưa thực sự chủ động tiếp cận với hoạt động NCKH ngay từ những năm đầu; một số giảng viên trẻ chưa quan tâm đúng mức tới hoạt động NCKH của sinh viên; tính thực tiễn, ứng dụng các đề tài NCKH của sinh viên chưa cao… Trên cơ sở đó, hội nghị đã đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động NCKH của sinh viên thời gian tới: tập trung tăng cường các hình thức NCKH trong sinh viên trên cả chiều rộng và chiều sâu. Nâng cao chất lượng và tổ chức tốt các hoạt động sinh viên NCKH. Đồng thời xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể và giao nhiệm vụ cho cán bộ, giảng viên trong việc phát hiện, bồi dưỡng, tổ chức cho sinh viên đăng ký tham gia các đề tài NCKH. 
 
 
Đinh Nguyệt