Đại học Y khoa Vinh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

(Baonghean.vn)- Sáng 29/6, Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản Báo cáo Chính trị  Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên- Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quán triệ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Vinh thông qua chương trình hành động của BCH Đảng bộ Đại học Y khoa Vinh về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XIX với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức việc triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Đại học Y khoa Vinh tiếp thu nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tập trung sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhằm từng bước xây dựng Trường Đại học Y khoa Vinh trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung bộ.

Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên và học sinh sinh viên. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Vinh yêu cầu trên cơ sở chương trình hành động của Đảng bộ, Ban Giám hiệu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Thanh Lê