Đại hội Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Mai Hoa 15/05/2020 13:48

(Baonghean.vn) - Đại hội Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, chi bộ nhằm đưa hoạt động của MTTQ theo hướng chuyên nghiệp và xây dựng đội ngũ làm công tác Mặt trận "Bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới".

c
Sáng 15/5, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định định hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ

Báo chính trị của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định rõ sự đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, chi bộ đối với cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận theo yêu cầu, nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội UBMTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Nổi bật, UBMTTQ tỉnh và hệ thống MTTQ cấp huyện, cơ sở thể hiện rõ vai trò hạt nhân trong việc kêu gọi, vận động cũng như phân bổ các nguồn lực huy động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo cũng như các hoạt động an sinh xã hội minh bạch, công khai; góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 5.658 tỷ đồng, 6,39 triệu ngày công, hiến trên 8 triệu m2 đất để xây dựng nông thôn mới

Chi ủy, chi bộ cơ quan UBMTTQ cũng đã tuyên truyền, tập hợp khối đoàn kết toàn dân tộc cùng chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, góp phần vào việc thực hiện chương trình mục tiêu NTM của tỉnh.

Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ tỉnh cũng như chỉ đạo hệ thống mặt trận các cấp tổ chức hoạt động này ngày càng hiệu quả, hiệu lực. MTTQ tỉnh cũng có nhiều hoạt động cụ thể, thết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng quà tại điểm cách ly tập trung Trường CĐSP Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng - đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu nhấn mạnh quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trân "Bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới". Ảnh: Mai Hoa

Trong nhiệm kỳ, cán bộ, đảng viên Chi bộ đã tham mưu tổ chức 12 cuộc giám sát chuyên, hướng dẫn MTTQ cấp huyện và cơ sở tổ chức hơn 900 cuộc giám sát, 1.000 cuộc góp ý, phản biện xã hội. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức 7.664 cuộc giám sát, 7.676 cuộc thanh tra, kiến nghị chính quyền xem xét, xử lý 5.821 vụ việc.

Hoạt động phối hợp giữa cơ quan MTTQ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và hệ thống MTTQ các cấp chặt chẽ, hiệu quả hơn, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ của MTTQ cũng như nhiệm vụ chung tỉnh. Hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân được chú trọng và nâng cao hiệu quả.

Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ tỉnh có sự đổi mới, sáng tạo, nhất là sau khi đại hội Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 với đội ngũ cán bộ được kiện toàn, nhiệt huyết, trách nhiệm, tạo sự lan tỏa toàn bộ hệ thống MTTQ các cấp; góp phần nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan MTTQ trong hệ thống chính trị và người cán bộ làm công tác mặt trận trong lòng nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan cấp tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Liên. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Xây dựng chi bộ kiểu mẫu, chi bộ 5 tốt

Các ý kiến tham gia tham luận tại đại hội và ý kiến phát biểu của đồng chí Võ Thị Minh Sinh khẳng định quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, chi bộ nhằm đưa hoạt động của MTTQ theo hướng chuyên nghiệp và xây dựng đội ngũ làm công tác Mặt trân "Bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới".

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, chi bộ cơ quan UBMTTQ tỉnh cũng như hoạt động của MTTQ các cấp nhiệm kỳ qua.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đặt ra yêu cầu cho Chi ủy, chi bộ khóa mới cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo trong cơ quan nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan UBMTTQ tỉnh hiệu quả.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Mai Hoa

Khẳng định vai trò, nhân tố tập hợp khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo cơ sở vững chắc sự ổn định chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, Bí thư Đảng ủy Khối cũng nhấn mạnh, MTTQ các cấp cần chú trọng công tác tuyên truyền, tập hợp khối đoàn kết toàn dân tộc để thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của MTTQ và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra.

Trọng tâm là phát động các phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính trị và giám sát, phản biện có hiệu quả.

Lưu ý hoạt động giám sát, phản biện cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm nội dung và trọng tâm trong từng thời điểm, nhất là phản biện các chủ trương, cơ chế chính sách trước khi được ban hành ở đầu nhiệm kỳ và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách đó sau khi ban hành.

Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

MTTQ các cũng là cơ quan tổng hợp ý kiến nhân dân để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền, vì vậy ngoài phản ánh thì cần đeo bám, đôn đốc việc giải quyết để thông tin lại cho nhân dân; tránh các kiến nghị, phán giải quyết chậm hay nhanh hoặc không được giải quyết cũng không có sự tác động của MTTQ.

Song song với đó là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo vị trí, việc làm, năng lực của cán bộ gắn với tinh giản biên chế. Chăm lo công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phấn đấu xây dựng chi bộ kiểu mẫu, chi bộ 5 tốt…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

c
Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới, Ảnh: Mai Hoa

Danh sách Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1, Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

2, Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

3, Đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

4, Đồng chí Nguyễn Văn Tào - Trưởng ban Phong trào

5, Đồng chí Nguyễn Thị Song Hạnh - Phó trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo

Đại hội Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO