Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 19/2, Chi bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Thanh Mơ

Chi bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ hiện có 10 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác củng cố tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm. Chi bộ và các đảng viên đã tích cực hưởng ứng, tham gia và lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo...

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ xác định các chỉ tiêu chủ yếu, gồm: Hàng năm, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các đoàn thể đạt vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, ít nhất 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/W của Bộ Chính trị và cam kết nêu gương; bồi dưỡng và xây dựng 01 cá nhân điển hình.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thanh Mơ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời mong muốn Chi bộ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc; tăng cường tự kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của từng đảng viên và của Chi bộ.

Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.