Đại hội cổ đông Công ty CP Xây dựng Cầu đường Nghệ An

(Baonghean.vn) - Công ty cổ phần Xây dựng Cầu đường Nghệ An tiền thân là Công ty Cầu đường 1 nghệ An, được thành lập năm 1967.

Là đơn vị có bề dày trong thi công cầu đường, sau khi cổ phần hóa, Công ty vẫn phát huy tốt truyền thống trong sản xuất kinh doanh. Trong nhiều năm qua, đơn vị đã được tặng nhiều phần thưởng, huân chương, huy chương cao quý. Năm 2011 do suy thoái kinh tế, cắt giảm đầu tư công nên hoạt động của đơn vị gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty đã đoàn kết, gắn bó với nhau để vượt qua. Công ty đã chuyển đổi mục đích đất văn phòng thành khu trung tâm thương mại, tái cấu trúc 2 xí nghiệp, thành lập xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, đồng thời tổ chức phát hành cổ phiếu tăng thêm hơn 9 tỷ đồng vốn điều lệ…
 
Đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động và các giải pháp cho giai đoạn  2012 -2015, và thông qua các chỉ tiêu phát triển sản xuất kinh doanh.  Theo đó, phấn đấu tăng giá trị tổng tài sản các năm: 2012 là 60 tỷ, năm 2013 là 75 tỷ và năm 2014 là 80 tỷ.; doanh thu của các năm: 60, 95 và 135 tỷ đồng vào năm 2014. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,75 tỷ, 10,687 và 15,187 tỷ đồng vào năm 2014.


Công Sáng