Đại hội cổ đông Tổng Công ty Khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 29/6, Tổng Công ty  Khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội cổ đông Nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh đại hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại đại hội

Thời gian qua, lĩnh vực đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng Công ty  khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An đã mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên phát triển thị trường và đấu thầu các công trình xây dựng, tập trung  đầu tư hoàn thành các công trình đã ký kết, các công trình do Tổng Công ty làm chủ đầu tư… Nhờ vậy, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty luôn đạt kết quả cao, năm 2014 tổng sản lượng đạt hơn 202,5 tỷ đồng và tổng doanh thu hơn 148 tỷ đồng (trong đó doanh thu xây lắp hơn 87,2 tỷ đồng, doanh thu bán hàng gần 46 tỷ đồng…)

Ông Quốc Lập - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An báo cáo hoạt động của HĐQT.
Ông Trần Nghĩa Hòa - Tổng giám đốc Tổng Công ty khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Cùng với việc tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình do Tổng Công ty thi công và làm chủ đầu tư tại địa bàn Nghệ An và các tỉnh, thành trong nước, đơn vị còn hợp tác đầu tư với Công ty Chang Moon Hàn Quốc thành lập Công ty liên doanh PNC với vốn điều lệ 105 tỷ đồng… Tổng công ty đã chi  trả cổ tức 5%, giải quyết việc làm thường xuyên cho 300 lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội.

Ra mắt HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tại đại hội, các cổ đông đã thảo luận, thống nhất thông qua các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xây dựng ( bao gồm xây dựng dân dụng – công nghiệp), chủ động đầu tư tài chính vào các công ty có tiềm năng, chủ động đấu thầu tìm kiếm công trình xây dựng, lập phương án, chính sách phát triển, phấn đấu trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Mục tiêu trong năm 2015, phấn đấu đạt chỉ tiêu sản lượng gần 1.188 tỷ đồng và doanh thu hơn 967,6 tỷ đồng.

Ra mắt HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Dịp này, Tổng Công ty khoáng sản xây dựng dầu khí Nghệ An đã bầu Hội đồng quản trị gồm  5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên.

Hoàng Vĩnh