Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Baonghean.vn) - Sáng 6/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc trọng thể.

Dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 247 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6.547 đảng viên của 62 tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện tham dự đại hội.

 
Nghi thức chào cờ tại đại hội
Nghi thức chào cờ tại đại hội.

Sau lời phát biểu khai mạc đại hội của đồng chí Nguyễn Duy Thủy - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Hóa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ 2010 - 2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, kinh tế - xã hội huyện Tân Kỳ tiếp tục có bước phát triển.

Đoàn chủ tịch đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Có 19/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 9,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng 2,57%; dịch vụ tăng 3,45%; nông - lâm - ngư nghiệp giảm 6,05% so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người tăng 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, đạt 22,6 triệu đồng/người/năm. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, các vấn đề xã hội được chăm lo và có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Nội bộ trong Đảng đoàn kết, thống nhất; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, tạo tiền đề quan trọng cho bước phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Duy Thủy - Bí thue Huyện ủy khai mạc đại hội
Đồng chí Nguyễn Duy Thủy - Bí thư Huyện ủy khai mạc đại hội.
Đồng chí Phạm Văn Hóa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đọc báo cáo chính trị trình đại hội
Đồng chí Phạm Văn Hóa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo chính trị.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự đại hội.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Tân Kỳ vẫn còn 5/24 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng chưa bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu; số lượng lao động thiếu việc làm còn lớn; đời sống của một bộ phận nhân dấn, nhất là vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; an ninh vùng đặc thù còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội.

Tiếp đó, đại hội đã được nghe báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010 - 2015. 

Đồng chí Đặng Bá Hùng - Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy tham luận tại đại hội đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, chú trọng chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ
Đồng chí Đặng Bá Hùng - Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy tham luận tại đại hội đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.
Đồng chí Trần Quang Trung - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đồng tham luận chia sẻ một số kinh trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương
Đồng chí Trần Quang Trung - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đồng tham luận chia sẻ một số kinh trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về báo cáo chính trị, trong đó làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015; dự báo những thuận lợi, khó khăn, thách thức, từ đó thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện; phát triển bền vững công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, y tế, văn hóa, giáo dục; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh bền vững; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phấn đấu đưa Tân Kỳ trở thành huyện khá của khu vực miền Tây tỉnh vào năm 2020.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực và thành quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Kỳ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Lê Quang Huy cũng nhấn mạnh, Tân Kỳ là huyện miền núi có nhiều tiềm năng và lợi thế so với các huyện miền núi có cùng điều kiện, là một trong ba khu vực kinh tế trọng điểm Miền Tây của tỉnh, vì thế, đề nghị đại hội tập trung thảo luận sâu và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phấn đấu đến năm 2020, Tân Kỳ trở thành huyện khá của khu vực miền Tây Nghệ An; xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong suốt nhiệm kỳ.

Để đạt được các mục tiêu quan trọng đó, huyện cần tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch. Chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Quan tâm công tác thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các làng nghề, làng có nghề,  phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khai thác tốt các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng con người mới; quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội. Thường xuyên quan tâm coi trọng và thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy cũng đã chỉ đạo đại hội tập trung trí tuệ, nêu cao ý thức trách nhiệm, dân chủ, thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng để bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXVIII , nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 47 đồng chí
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 40 đồng chí.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cuối buổi sáng nay, đại hội đã tiến hành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả có 36 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội
Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội

Đại hội tiếp tục chương trình làm việc buổi chiều, Báo Nghệ An điện tử cập nhật ở bản tin sau.

Mai Hoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thống kê; Nghệ An dành hơn 8.000 ha đất để phát triển khu công nghiệp đến năm 2030; Đến tháng 10/2023, 100% cơ quan, đơn vị và địa phương ở Nghệ An sẽ được cấp nguồn chi trả lương theo mức mới… là những thông tin nổi bật ngày 22/9.

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023 đã trao giải Nhất cho đội Yên Thành, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các tập thể; trao giải thưởng cho 21 cá nhân; giải các phần thi xuất sắc cho 21 tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Cục Thống kê phải nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự "biết nói", phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của tỉnh và các ngành, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao; triển khai thực hiện kiên trì, thực chất, hiệu quả, không dàn trải.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhiệm vụ cấp bách.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Nghệ An phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND thành phố Vinh về giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; khắc phục tình trạng, trách nhiệm chung chung và các kiến nghị tồn đọng không thể giải quyết dứt điểm

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

(Baonghean.vn) - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An; Mức thu và phương án thu học phí tại Nghệ An năm học 2023 - 2024; Tìm kiếm nam thanh niên ở huyện Nghĩa Đàn mất liên lạc 5 ngày qua... 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

(Baonghean.vn) - Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 28; Tại Nghệ An, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn; Sở Y tế công bố công tác cán bộ; Nghệ An quản lý chặt các điểm sạc pin tại khu chung cư...

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở khảo sát thực tế, trực tiếp trao đổi với cử tri và làm việc với UBND huyện Nghĩa Đàn, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị địa phương chủ động đề xuất phương án với cấp có thẩm quyền nhằm giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân.