Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Bản Vẽ nhiệm kỳ 2015-2020

(Baonghean.vn) - Sáng 10/6, Đảng bộ Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Tùng- Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đảng bộ Công ty Thủy điện Bản Vẽ có 8 chi bộ với 73 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động trong công tác, nâng cao chât lượng tham mưu, đặc biệt là tham gia các chủ trương, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án cho UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển ngành Điện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đồng chí Trần Quốc Toản- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc công ty khai mạc đại hội

Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, quản lý dự án, vận hành nhà máy thủy điện Bản Vẽ. Tổ chức vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả, tham gia chào giá điện theo thị trường phát điện cạnh tranh, sản lượng phát điện hàng năm đều vượt mức kế hoạch Tập đoàn điện lực, Tổng công ty phát điện 1 giao, vượt công suất thiết kế.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty trình bày báo cáo chính trị

Trong đó, sản lượng điện năm 2011, sản lượng điện hơn 1,1 tỷ Kwh/435 triệu Kwh đạt 253%; năm 2012, sản lượng điện gần 1,3 tỷ Kwh/656 triệu Kwh đạt 200%; năm 2013, sản lượng điện hơn 1,220 tỷKwh/1,037 tỷ Kwh đạt 118%; năm 2014, sản lượng điện hơn 1,115 tỷ Kwh/951 triệu Kwh đạt 120%; duy trì điều tiết lưu lượng mực nước hồ chứa hàng năm ổn định. Sau 5 năm đi vào vận hành khai thác, Nhà máy thủy điện Bản Vẽ phát điện đạt mốc 5 tỷ Kwh đúng vào dịp ngành Điện lực Việt Nam tròn 60 năm, nộp thuế các loại từ năm 2010-2014 hơn 557 tỷ đồng và hơn 172 tỷ đồng phí môi trường rừng.

Tham luận nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Văn phòng công ty

Đảng bộ quan tâm lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp, tổ chức bộ máy cán bộ phù hợp với khả năng và sở trường công tác; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các phòng, phân xưởng; lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa Đảng bộ, chuyên môn và tổ chức đoàn thể.

Quang cảnh đại hội

Đại hội tập trung phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận, thống nhất các giải pháp phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong lãnh đạo đơn vị, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với chất lượng xếp loại cán bộ hàng năm. Tập trung lãnh đạo công ty sản xuất kinh doanh với hiệu quả cao nhất, nâng cao đời sống , cải thiện điều kiện làm việc cho CBVN, hoàn thành quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án Bản Vẽ, phấn đấu xây dựng Đảng bộ TSVM suốt nhiệm kỳ.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Bản Vẽ khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 với 7 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Thanh Lê