Đại hội đồng cổ đông lần thứ Nhất Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

(Baonghean .vn) - Ngày 21/3/2015, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã tổ chức  Đại hội đồng Cổ đông lần thú 1. Tới dự chỉ đạo đại hội có các ông:  Nguyễn Ngọc Huệ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh – Phó Tổng Giám đôc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo CPH Cảng Nghệ Tĩnh. Đại hội còn có sự tham dự đồng đảo của toàn thể  các cổ đông của công ty.
 
Các đại biểu dự đại hội
 
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh (tên tiếng Anh là Nghe Tinh Port Joint Stock Company), tiền thân là Công ty TNNH MTV Cảng Nghệ Tĩnh, ngành nghề chính: Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa; Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan, có tổng vốn điều lệ  215.172.000.000 đồng, trong đó cổ phần Nhà nước nắm giữ: 10.973.772 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ. Thực hiện chủ trương CPH nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh,  Công ty đã chào bán cổ phần và thu hút cổ đông chiến lược. Cụ thể:  Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược ( Công ty CP đầu tư XD Tuấn Lộc) 3.894.156 cổ phần, chiếm 18,10% vốn điều lệ , còn lại là  cổ phần ưu đãi bán cho người lao động cam kết làm việc lâu dài tại Công ty.
 
Trên cơ sở kết quả bán cổ phần theo phương án đã được duyệt, tính đến nay Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh có số cổ đông là 556 cổ đông, trong đó cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chiếm 51% vốn điều lệ.
Đoàn chủ tịch Đại hội
Ông Lê Doãn Long - Chủ tọa đại hội điều hành đại hội
 
Tại Hội nghị, sau khi tiến hành những thủ tục cần thiết của đại hội, các cổ đông đã nghe báo cáo kết quả quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh, công bố các quyết định của  Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, phê duyệt phương án CPH Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh, quyết định về việc giao quản lý phần vốn góp của  Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cho ông Lê Doãn Long  - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh. Tiếp đó, đại hội đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau CPH, chiến lược sản xuất kinh doanh sau 3 năm CPH.
Các cổ đông và người lao động của Công ty
 
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh sẽ có chiến lược đầu tư phát triển dịch vụ cảng gắn với đa dạng hóa dịch vụ, đầu tư phát triên cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực, chú trọng làm tàu Container để chiếm lĩnh thị trường, tăng doanh thu, hiệu quả. Từng bước đầu tư vận tải, giao nhận, kho bãi vệ tinh bên ngoài nhằm thực hiện đa dạng hóa dịch vụ, tạo ra sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh, thu hút toàn bộ hàng hóa container về cảng. Tiếp tục xây dựng thương hiệu Cảng Nghệ Tĩnh, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên yêu nghề, chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn, tận tụy với Công ty. 
 
Công ty xây dựng các chỉ tiêu: Năm 2015 tổng doanh thu đạt 152 tỷ đồng, đến 2017 đạt 189 tỷ đồng, nạp ngân sách 14,4 tỷ, năm 2017 nạp 15,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 13 tỷ đồng, năm 2017 nạp 15,7 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 519 người.
Chương trình văn nghệ chào mừng
 
Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị  (gồm 7 người ) và Ban kiểm soát công ty, công bố kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội cũng đã nghe ý kiến chỉ đạo từ đồng chí Nguyễn Ngọc Huệ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. 
 
Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với kết quả 100% phiếu tán thành. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tin, ảnh: Châu Lan.