Đại hội VHNT các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ 2

(Baonghean.vn) - Ngày 19/7/2014, tại Thành phố Vinh, Chi hội VHNT các DTTS Nghệ An tổ chức đại hội nhiệm kỳ thứ II (2014-2019). Tham dự đại hội có đại diện Hội VHNT các DTTS Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch và các hội viên của chi hội. 
 
Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.
Các đại biểu tham dự
 
Được thành lập từ năm 2008, Chi hội VHNT các DTTS Nghệ An là nơi tập hợp hội viên,  xây dựng tình đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh quê hương. Hiện tại, chi hội có 18 hội viên (trong đó 13 người là dân tộc Thái, Thổ, 5 người là dân tộc Kinh). Thời gian qua, nhiều hội viên đã dành thời gian, công sức và trí tuệ để sưu tầm, nghiên cứu và sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị, mang hơi thở cuộc sống và thấm đậm bản sắc. 
 
Chủ tịch Hội VHNT các DTTS Việt Nam Nông Quốc Bình tặng hoa đại hội.
Trao bằng khen cho chi hội Nghệ An.
 
Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2008-2014, Kiểm điểm BCH Chi hội khóa I và thảo luận, góp ý về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2014-2019. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là hướng tới việc đổi mới, sáo tạo, khắc phục khó khăn, gắn bó với miền núi dân tộc, tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT các DTTS Nghệ An ngang tầm nhiệm vụ của thời kỳ mới. 
 
Ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
 
Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 5 ủy viên, do ông Vi Tân Hợi làm Chi hội trưởng. Đại hội cũng bầu 8 đại biểu tham dự Đại hội VHNT các DTTS Việt Nam lần thứ V được tiến hành vào tháng 12/2014.
 
Tin: Công Kiên - Ảnh: Sỹ Minh