Đàm phán, ký điều ước quốc tế về hoạch định ranh giới các vùng biển

(Baonghean.vn) - Câu hỏi 34. Cho đến nay Việt Nam đã đàm phán và ký được bao nhiêu điều ước quốc tế về hoạch định ranh giới các vùng biển với các nước liên quan và còn phải tiếp tục công việc này như thế nào?
 
Trả lời: Việc đàm phán hoạch định ranh giới các vùng biển và thềm lục địa chồng lấn giữa Việt Nam và các nước ven bờ Biển Đông đã, đang và sẽ tiến hành giải quyết đối với các khu vực như sau:
 
1 . Ranh giới các vùng biển và thềm lục địa trong vịnh Bắc Bộ có liên quan giữa Việt Nam và Trung Quốc, nơi mà bờ biển của hai bên nằm liền kề và đối diện nhau, cách nhau dưới 400 hải lý.
 
2. Ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa có liên quan giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia ở khu vực phía Bắc, giữa và phía Nam Biển Đông.
 
3. Ranh giới các vùng biển và thềm lục địa có liên quan giữa Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Campuchia trong vịnh Thái Lan. 
 
4. Ranh giới phạm vi biển thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
 
Cho đến nay, Việt Nam đã giải quyết xong:
 
- Ranh giới biển trong vịnh Bắc Bộ, ký ngày 25/12/2000.
 
- Ranh giới thềm lục địa giữa Việt Nam và Indonesia ở khu vực phía Nam Biển Đông, ký ngày 26/6/2003.
 
- Ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong vịnh Thái Lan có liên quan giữa Việt Nam và Thái Lan, ký ngày 09/8/1997.
 
- Ngoài ra, ngày 05/6/1992, giữa Việt Nam và Malaysia đã ký kết thỏa thuận áp dụng giải pháp tạm thời về việc cùng khai vùng chồng lấn 2.800km2.
 
- Hiệp định về "vùng nước lịch sử" giữa Việt Nam và Campuchia, ký ngày 07/7/1982.
 
Sắp tới, Việt Nam sẽ cùng các nước liên quan đàm phán, ký kết các hiệp định phân định biển, cụ thể là:
 
- Phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa Việt Nam và Indonesia.
 
- Phân định ranh giới thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế giữa Việt Nam và Malaysia.
 
- Phân định ranh giới thềm lục địa chồng lấn giữa Việt Nam, Thái Lan, Malaysia trong vịnh Thái Lan.
 
- Phân định biên giới, ranh giới biển giữa Việt Nam và Campuchia trong "vùng nước lịch sử" và ngoài "vùng nước lịch sử".
 
- Phân định ranh giới vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
 
Theo Hỏi - đáp về Luật biển Việt Nam
(Còn nữa)