'Dân chủ' hay 'phản dân chủ'?

Minh Ngọc 06/02/2023 09:47

(Baonghean.vn) - Ở Việt Nam dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; dân chủ phải được thể chế hóa bằng pháp luật và được pháp luật bảo đảm.

Trong thực hiện “diễn biến hòa bình” những năm gần đây, một số kẻ nhân danh các tổ chức phản động thông qua các trang web có địa chỉ ở nước ngoài lại rộ lên vấn đề dân chủ với những giọng điệu cũ mèm. Chúng cho rằng, việc một số người tụ họp, móc nối, sử dụng các trang web để bày tỏ chứng kiến, tuyên truyền về tình hình Việt Nam là thực hiện quyền tự do dân chủ, tự do báo chí... Và vì thế chúng gọi những hành vi ấy là “đấu tranh cho dân chủ” và những người đó là “nhà hoạt động dân chủ”; “nhà dân chủ”... Chúng cho rằng việc Nhà nước Việt Nam bắt giữ, xử lý những “nhà hoạt động dân chủ” là vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Những luận điệu lợi dụng nhân quyền lặp đi lặp lại nhiều đến mức lố bịch. Nguồn: VTV

Mặc dù đã quá lỗi thời nhưng khi nghe những giọng điệu ấy, dư luận cả trong và ngoài nước vẫn rất bất bình. Cần phải nói ngay rằng, do bị chi phối bởi những động cơ và mục đích xấu xa là chống phá cách mạng Việt Nam nên những kẻ thù địch đang cố tình hiểu sai về một nền dân chủ chân chính, tiến bộ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng.

Ngay từ khi nước nhà vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân …”. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh nền dân chủ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tập trung xây dựng là một nền dân chủ mà ở đó quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân được gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời nhau và được thể hiện rõ nét trong các quan hệ giữa thành viên với cộng đồng, cá nhân với xã hội, công dân với Nhà nước.

Tư tưởng “Nước lấy dân làm gốc” của Hồ Chí Minh mang đậm tinh thần nhân văn, kết tinh chủ nghĩa yêu nước cùng những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Với tư cách là người làm chủ xã hội, công dân Việt Nam không chỉ có quyền mà còn phải có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước là hội tụ ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của toàn dân. Bài học “lấy dân làm gốc” mà Đảng ta đã đúc kết là sự thể hiện cô đọng tư tưởng dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong nhiều văn kiện, đặc biệt là trong Cương lĩnh (1991) xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội Đảng ta đã xác định “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…”.

Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; dân chủ phải được thể chế hóa bằng pháp luật và được pháp luật bảo đảm. Mọi hành vi đi ngược lại chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng đều bị coi vi phạm pháp luật, là phản dân chủ. Ranh giới giữa dân chủ với phi dân chủ là rất mong manh. Nếu không có luật pháp để quản lý, điều tiết thì dân chủ rất dễ bị biến dạng thành những hành vi phản dân chủ. Sẽ là rất nguy hiểm nếu dân chủ tách rời pháp luật. Ở Việt Nam không thể có thứ dân chủ vô tổ chức, dân chủ đứng ngoài pháp luật. Mọi công dân, mọi tổ chức phải có bổn phận nói và làm theo đúng chuẩn mực, hợp hiến và hợp pháp. Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam chính là sự bảo đảm cho một nền dân chủ chân chính, tiến bộ và hiện đại.

Ảnh minh họa: Tư liệu

Những hành vi trực tiếp liên lạc, cấu kết với một số tổ chức phản động và nhóm người Việt lưu vong ở nước ngoài nhằm tuyên truyền xuyên tạc, mưu toan chống phá hòng lật đổ chính quyền nhân dân của một số đối tượng trong thời gian qua là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Đó hoàn toàn là hành vi phản dân chủ, phá hoại dân chủ chứ đâu phải là “đấu tranh cho dân chủ” hay “nhà dân chủ” như các thế lực thù địch rêu rao.

'Dân chủ' hay 'phản dân chủ'?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO