Dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, cầu thị, khiêm tốn và nhìn thẳng vào sự thật!

(Baonghean) Trong 3 ngày (từ 26-28/8), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Nhân dịp này, PV Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy xung quanh vấn đề này.Đồng chí Phan Đình Trạc thăm gia đình thầy giáo Đậu Xuân Tiêu (Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu) - Điển hình về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.                                                                  Ảnh: Đức Chuyên.

PV: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Xin đồng chí cho biết để thực hiện nội dung hết sức quan trọng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) là kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Tỉnh ủy đã triển khai các bước như thế nào?

Đồng chí Phan Đình Trạc: Sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết tại Hội nghị triển khai và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại Hà Nội, Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai, xác định nội dung công việc, lộ trình và mốc thời gian cho từng công việc một cách cụ thể.

Sau khi hoàn thành bước triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị phổ biến nội dung và cách thức góp ý kiến cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Gửi văn bản đến các tổ chức đảng, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy, các cơ quan Trung ương để xin ý kiến góp ý cho tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp thu các ý kiến góp ý, công tác chuẩn bị nội dung báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ cũng được chuẩn bị chu đáo, công phu và gửi xin ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

PV: Đồng chí có thể cho biết kết quả việc xin ý kiến góp ý và cách thức thực hiện để đảm bảo tính khách quan, dân chủ, bảo mật?

Đồng chí Phan Đình Trạc: Tất cả các ý kiến góp ý đều được gửi đến Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết T.Ư4 của Tỉnh ủy để xử lý và lưu trữ theo chế độ tuyệt mật. Qua tổng hợp, có 52 tổ chức và 48 cá nhân có ý kiến góp ý cho tập thể Ban Thường vụ, tập trung vào 68 vấn đề. Có 6 ý kiến của các tổ chức và 28 ý kiến của các cá nhân góp ý cho cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các ý kiến góp ý, nhất là của các đồng chí nghỉ hưu đều thể hiện rõ trách nhiệm, tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với mong muốn tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy mạnh hơn để xứng đáng hơn với trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã giao phó.

Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nghiên cứu kỹ và tổng hợp các ý kiến góp ý cho tập thể Ban Thường vụ, phân loại theo 4 nhóm: Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; về công tác cán bộ; về xác định trách nhiệm cá nhân và quan hệ giữa người đứng đầu với tập thể; và về các vấn đề khác. Sau khi có kết quả phân loại, bộ phận thường trực đã giao các Ban Đảng, Ban cán sự Đảng, đảng đoàn và các ngành liên quan giúp Ban Thường vụ tiếp thu, giải trình đầy đủ. Đối với các ý kiến góp ý cho cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì tập hợp đầy đủ, nguyên văn nội dung góp ý gửi cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghiên cứu tiếp thu, giải trình. Tất cả các ý kiến góp ý chuyển cho cá nhân, tập thể tiếp thu, giải trình đều không cho biết tên, địa chỉ của tập thể và cá nhân góp ý để đảm bảo khách quan và bảo mật.

PV: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Xin đồng chí cho biết tinh thần và kết quả của Hội nghị kiểm điểm tập thể BTV Tỉnh ủy đã diễn ra như thế nào?

Đồng chí Phan Đình Trạc: Để tổ chức hội nghị kiểm điểm một cách nghiêm túc, chất lượng, Thường trực Tỉnh ủy đã gửi trước cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý cho tập thể Ban Thường vụ, dự thảo kiểm điểm tập thể, dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý cho tập thể Ban Thường vụ trước 2 ngày. Việc tiến hành kiểm điểm có sự theo dõi, chỉ đạo của tổ công tác Trung ương. Trong hội nghị, tất cả các ý kiến góp ý cho tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và những vấn đề tồn tại, hạn chế, khuyết điểm nổi cộm từ trước tới nay chưa được khắc phục tốt đều được đặt trên bàn của Hội nghị kiểm điểm, để Ban Thường vụ thảo luận, phân tích, mổ xẻ, rút bài học cho thế hệ cán bộ đương chức và xác định giải pháp khắc phục.

Có thể nói, qua 3 ngày làm việc, Hội nghị đã diễn ra với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, các ý kiến góp ý cho tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều được trân trọng nghiên cứu, phân tích, tiếp thu hoặc giải trình. Các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, vừa phân tích và tiếp thu, đề ra các giải pháp sửa chữa những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vừa giải trình rõ những vấn đề chưa chính xác. Tất cả các đồng chí trong Ban Thường vụ đều có ý kiến, trong đó có một số đồng chí phát biểu 2 lượt. Người phát biểu ngắn nhất là 30 phút, người dài lên tới 1 giờ.

Bài học sâu sắc nhất được phân tích, mổ xẻ nhiều nhất là bài học về sự đoàn kết, cộng sự trong Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; bài học về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với tập thể; bài học về chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cung cấp thông tin đầy đủ và định hướng dư luận kịp thời để đảm bảo đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

PV: Thưa đồng chí Bí thư! Hội nghị đã xác định những việc gì phải làm ngay sau kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy?

Đồng chí Phan Đình Trạc: Qua kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định một số việc cần phải làm ngay sau khi kiểm điểm:

Thứ nhất, tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Thường vụ, hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và báo cáo tiếp thu, giải trình đối với tập thể Ban Thường vụ. Trên cơ sở đó, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối chiếu kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, nhất là những vấn đề tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm để bổ sung vào báo cáo kiểm điểm cá nhân, để đến Trung tuần tháng 9 tới sẽ tổ chức kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ 2, bước đầu xác định những vấn đề cần phải sửa ngay hoặc tiếp tục chỉ đạo có lộ trình để giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Trong đó, tập trung vào việc tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác cấp phép hoạt động khoáng sản và kiên quyết, triệt để nghiêm khắc hơn trong việc xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản, kể cả hình thức đình chỉ, thu hồi, truy tố. Rà soát, kiểm tra lại một số vụ việc đang được dư luận quan tâm, như vụ vi phạm tại Hạt Kiểm lâm Pù Huống, vụ đất đai ở HTX Trung Đô và đồng Cánh Phượng (TP. Vinh), giải quyết những tồn tại trong công tác tái định cư Thủy điện Bản Vẽ,….

Tiếp tục soát xét lại các dự án đầu tư có sử dụng đất mà không triển khai hoặc không đủ năng lực triển khai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch, nhất là những dự án có sử dụng đất trong đô thị để kiên quyết xử lý. Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh tổ chức, bộ máy, cán bộ công chức, đẩy mạnh CCHC và phòng chống tham nhũng, lãng phí trong tất cả các ngành, trọng tâm là các đơn vị liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp, đến các vấn đề nổi cộm và có dư luận tiêu cực, trước hết là liên quan đến các lĩnh vực bảo vệ rừng, quản lý đất đai, khoáng sản, xây dựng cơ bản, tuyển dụng cán bộ, công chức. Sửa đổi ngay các quy định về bổ nhiệm cán bộ, để đảm bảo dân chủ, khách quan, chọn đúng người, trong đó có quy định bắt buộc nhân sự trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm cán bộ phải có số dư. Nhân sự bổ sung cấp ủy các cấp có độ tuổi ít nhất đảm bảo 2 nhiệm kỳ, ưu tiên nữ và cán bộ dân tộc. Sửa quy định thu hút nhân lực chất lượng cao theo hướng đảm bảo hiệu lực và chọn được người giỏi thực chất. Chấn chỉnh công tác cung cấp thông tin, định hướng dư luận một cách kịp thời thông qua tổ chức đảng (sinh hoạt chi bộ), đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan thông tin đại chúng, sinh hoạt các CLB hưu trí, thời sự...

Sau khi kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sẽ tổ chức Hội nghị cốt cán toàn tỉnh để rút kinh nghiệm và hướng dẫn, chỉ đạo các huyện thành, thị ủy và các Đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!


Mạnh Hùng (thực hiện)