Dân quân tự vệ được nổ súng trong trường hợp nào?

Khi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ rừng, lực lượng dân quân, tự vệ được quyền nổ súng trong một số trường hợp nhất định.
 
Trong một số trường hợp, dân quân tự vệ được quyền nổ súng. Ảnh minh họa.

Điều 5, Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ. Theo đó, khi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ rừng, lực lượng dân quân, tự vệ được quyền nổ súng trong các trường hợp sau đây:

- Có lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng Hải quân và tương đương hoặc người chỉ huy các cấp khi được ủy quyền;

- Khi làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, tuần tra bảo vệ biên giới, biển, đảo, phát hiện chính xác địch ở mặt đất, trên biển hoặc trên không, lực lượng dân quân, tự vệ được quyền nổ súng theo quy định của Bộ Quốc phòng;

- Sau khi đã áp dụng các biện pháp tuyên truyền, giải thích, răn đe, sử dụng công cụ hỗ trợ, nhưng đối tượng vẫn không chấp hành hoặc trong trường hợp không có biện pháp nào khác để ngăn chặn đối tượng đang thực hiện hành vi uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của người thi hành công vụ và công dân;

- Thực hiện phòng vệ chính đáng theo quy định tại Khoản 1, Điều 15, Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10;

- Việc nổ súng được quy định tại các Khoản 2, 3, 4 của Điều 5, Nghị định số 74/2010/NĐ-CP, phải thực hiện theo ba bước: Bắn cảnh cáo, bắn bị thương, bắn tiêu diệt.

Theo QĐND