"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

(Baonghean) - Dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng, có tính chiến lược, liên quan tới sự thành bại của cách mạng và bản chất của chế độ. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Đảng đã coi công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đồng hành cùng cả nước, bám sát đường lối công tác quần chúng của Trung ương Đảng, Đảng bộ Nghệ An đã nỗ lực, phấn đấu làm tốt công tác dân vận. 
 
Cán bộ xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) tuyên truyền pháp luật cho thuyền viên trước khi ra khơi.Ảnh: Nguyên Sơn
 
Hành trình 84 năm công tác dân vận của Đảng, cũng là tròn 65 năm Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”. Tìm hiểu và nghiên cứu kỹ bài báo “Dân vận” của Bác, chúng ta càng hiểu một cách đầy đủ và sâu sắc hơn tư tưởng của Người: "Nước lấy dân làm gốc", "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Sự nghiệp CNH - HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra những yêu cầu mới, có cả thời cơ và thách thức cho công tác dân vận. Trong thực tiễn, công tác dân vận có nơi, có lúc còn bị xem nhẹ. Từ đó làm cản trở phát triển kinh tế - xã hội, có nơi làm giảm sút niềm tin của quần chúng đối với Đảng, chính quyền; thậm chí gây ra không ít vụ việc phức tạp.
 
Trước tình hình đó, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết 25 - NQ/T.Ư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã kịp thời xây dựng, ban hành Chương trình hành động gồm 9 đề án, ban hành 2 đề án về xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", Đề án về xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ được đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện.
 
Kết quả, công tác dân vận của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị được thể hiện trên nhiều mặt, với nhiều nội dung và cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, cổ vũ và động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng tình và hưởng ứng tham gia. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; quy chế tiếp xúc đối thoại với nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định và kết quả thực hiện các chủ trương, kế hoạch về công tác dân vận; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tập trung khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI). 
 
Thành công đáng ghi nhận đối với công tác dân vận của các cấp ủy trong năm, đó chính là việc chỉ đạo, xây dựng và triển khai có hiệu quả “Quy chế tiếp xúc đối thoại với nhân dân”. Từ việc ban hành quy chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đều có kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các đồng chí trong cấp ủy, trong Ban Thường vụ trực tiếp tham gia tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết những băn khoăn, lo lắng, những phản ánh, kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Thông qua tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân,  nhiều nội dung, vấn đề người dân quan tâm được giải quyết, nhất là trong các lĩnh vực: đền bù giải phóng mặt bằng, các chế độ chính sách, vệ sinh môi trường.... Cũng qua tiếp xúc, đối thoại, nhiều vấn đề được đặt ra từ thực tiễn được cấp ủy chính quyền đúc rút kinh nghiệm và bổ sung kịp thời các giải pháp trong chỉ đạo và điều hành.
 
Các cấp ủy đảng cũng kịp thời chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và hướng dẫn việc tổ chức bình chọn suy tôn các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc tham gia xây dựng nông thôn mới và “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. Nội dung “Dân vận khéo” tập trung ở những việc trọng tâm, thiết thực, những việc mới, việc khó, những vấn đề bức xúc, phức tạp ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đã đăng ký xây dựng 2212 mô hình "Dân vận khéo", tập trung vào: giải phóng mặt bằng, xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, việc kiện toàn và hoạt động của tổ dân vận thôn, bản, khối phố được ban dân vận các cấp quan tâm, hướng dẫn. Đến nay, 5833/5833 xóm, bản, khối phố đã thành lập tổ dân vận, hoạt động từng bước đi vào nề nếp và đã phát huy được vai trò của mình. Qua hoạt động của tổ dân vận, đến nay toàn tỉnh đã vận động nhân dân hiến trên 4,5 triệum2 đất, 3.599.284 ngày công và 4024 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. 
 
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà gia đình chính sách xã Thanh An(Thanh Chương). Ảnh: P.V
 
Công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang có nhiều chuyển biến tích cực: Thường xuyên bố trí lực lượng bám địa bàn, trong 6 tháng đầu năm đã bố trí 860 lượt/10.013 cán bộ nắm tình hình địa bàn, vận động nhân dân cung cấp 733 nguồn tin có giá trị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trên 3 mặt: chính trị, quân sự và kinh tế tài chính; triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tuyến biên giới phía Tây Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015”; tuyên truyền không di dịch cư tự do cho 1800 hộ/9500 khẩu… Tham gia giúp nhân dân hơn 1120 ngày công trong lao động sản xuất, phòng chống cháy rừng 378 ha, 316 ngày công khắc phục hậu quả thiên tai.
 
Một trong những chương trình hoạt động quan trọng khác là công tác tôn giáo và công tác dân tộc, trong năm Nghệ An cũng đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Với hơn 25 vạn tín đồ Công giáo, 88 xứ, 344 họ đạo, 119 linh mục và hơn 2,5 vạn tín đồ đạo Phật với 16 sư trụ trì, 35 chùa và 1 niệm phật đường, đời sống đồng bào các tôn giáo tương đối ổn định, bà con giáo dân và phật tử tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “sống tốt đời, đẹp đạo”. Chính quyền các cấp quan tâm giải quyết các nhu cầu tôn giáo, tổ chức tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ cơ sở; cấp uỷ, chính quyền, hệ thống dân vận phối hợp giải quyết ổn định 7 vụ việc và tạm ổn 6 vụ việc vi phạm pháp luật trong tôn giáo. Hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống các hành vi lợi dụng tình hình trên Biển Đông vừa qua để kích động gây rối, biểu tình làm mất an ninh trật tự... Ban Dân vận tham gia đoàn của cấp ủy tỉnh khảo sát hệ thống chính trị vùng giáo tại huyện Nghi Lộc; tiếp tục tham gia đoàn công tác tôn giáo của tỉnh giúp đỡ huyện Nghi Lộc; phối hợp tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo tại các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành và Thị xã Cửa Lò; phối hợp tham mưu giải quyết các nhu cầu chính đáng về tôn giáo ở các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông... Với quan điểm đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể luôn đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên. 
 
Từ thực tiễn công tác và trên cơ sở những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện công tác dân vận ở Nghệ An, đã rút ra những bài học kinh nghiệm: Trước hết, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, người cán bộ dân vận phải quán triệt sâu sắc quan điểm về công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, bám sát chương trình kế hoạch của Ban Dân vận Trung ương, của Tỉnh ủy và chương trình của ban đề ra để có kế hoạch triển khai hợp lý và khoa học. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và diễn biến tư tưởng của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết. Bên cạnh đó, phải xác định rõ trách nhiệm công tác dân vận của từng cấp và thực hiện tốt sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng và có hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Trong đó, cán bộ dân vận giữ vai trò trung tâm, là hạt nhân tạo nên mối liên kết giữa các tổ chức, đoàn thể trong việc vận động, tuyên truyền đến từng hội viên, đoàn viên. 
 
Hồ Phúc Hợp 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An